WAPRO Update to bezpłatny moduł instalowany wraz z aplikacjami WAPRO ERP. Obecnie instalowany jest już praktycznie ze wszystkimi aplikacjami a od wersji październikowych o numerze 8.30.0 będzie w każdej aplikacji. Jego celem jest możliwość dostarczania poprawek do oprogramowania w celu wyeliminowania jakiegoś niepoprawnego działania lub też dostarczenie nowej funkcjonalności zdalnie bez konieczności reinstalacji całej aplikacji.

Moduł instalowany jest w trakcie instalacji programu nadrzędnego (np. WAPRO Fakir, WAPRO Mag itp.) a także jego uruchomienie następuje w momencie uruchomienia programu nadrzędnego. Czyli jeśli użytkownik uruchomi program WAPRO Mag to w tle uruchomi się WAPRO Update, który zweryfikuje czy są dostępne aktualizacje WAPRO.

Założenia modułu

Założeniem modułu jest dostarczanie poprawek w formie:

  1. Plików (np. dll, exe, pliki raportów, deklaracje itp.)
  2. skrypty SQL
  3. poprawki mieszane (pliki + skrypty)

Podejście to wymusza pewnego rodzaju reżim dostarczania poprawek w związku z czym program posiada szereg mechanizmów kontrolnych kiedy pozwala uruchomić program a kiedy nie.

Najprostszym przypadkiem jest dostarczenie samego skryptu SQL ponieważ wgrywany jest on na bazę danych a następnie wszyscy użytkownicy z niego korzystają w momencie jego uruchomienia na bazie. Bardziej skomplikowane staje się dostarczanie plików a jeszcze bardziej dostarczanie plików i skryptów. Wgrywanie samych plików musi uwzględnić fakt, że pliki (poza pracą na pulpicie zdalnym) są umieszczane niezależnie na każdym komputerze. Konsekwencją może być fakt, gdzie podczas ręcznego wgrywania plików użytkownik pominie jakiś komputer i wtedy program na nim może działać inaczej niż na innych gdzie plik został podmieniony. W przypadku wgrywania poprawek mieszanych (pliki + skrypt) sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej ponieważ program może wgrać poprawkę na bazę ale z jakiegoś powodu może nie udać się wgrywanie pliku na komputer użytkownika co w konsekwencji może wygenerować inny błąd. Sytuacja może być także odwrotna czyli podmieni się plik a wystąpi błąd podczas wgrywania skryptu do bazy. WAPRO Update radzi sobie z tymi sytuacjami poprzez odpowiedni algorytm wgrywania poprawek w odpowiedniej kolejności i weryfikacji czy uda się wykonać poszczególne operacje.

Tryby działania

Aplikacja może działać w 3 głównych trybach:

  1. repozytorium poprawek jest dostarczane niezależnie na każdy komputer użytkownika – takie założenie przyświeca małym instalacją < 5 stanowisk, gdzie z dużym prawdopodobieństwem nie ma udziału sieciowego wspólnego, więc nie ma jak zrobić repozytorium centralnego
  2. komputer kliencki pracuje w sieci gdzie jest > 5 stanowisk ale nie pracuje w domenie – w tym przypadku program wykrywa stan, że komputer nie jest w domenie i proponuje wprowadzenie oraz założenie konta do komunikacji przez udział sieciowy na wskazanym folderze przez administratora WAPRO ERP
  3. jak w pkt 2 z tym, że komputer pracuje w domenie przez co użytkownik nie podaje konta dostępowego do udziału sieciowego

W kolejnej części opiszę szerzej pozostałe możliwości i założenia modułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.