W ostatnich dniach pojawiła się informacja o tym, że można nabyć za pośrednictwem ABS silnik bazy danych MSSQL w wersji 2017 jako platformę sprawdzoną pod…

Dzisiaj krótkie wyjaśnienie pojęcia SQL Agent oraz Instancji SQL Server. Oba pojęcia sprowadzają się stricte do SQL Server jako produktu czyli serwera baz danych (omówione…

Firma Microsoft opublikowała wersję CTP 2.0 czyli Community Technical Preview swojego produktu Microsoft SQL Server o numerze 2017, z którego korzystają produkty firmy Asseco Business…

Wraz z instalacją systemu WAPRO ERP (dowolnego modułu) w systemie użytkownik do dyspozycji ma dodatkowe narzędzia wspomagające zarządzanie poszczególnymi modułami WAPRO ERP lub instancją SQL…