WAPRO Update to bezpłatny moduł instalowany wraz z aplikacjami WAPRO ERP. Obecnie instalowany jest już praktycznie ze wszystkimi aplikacjami a od wersji październikowych o numerze…