Jednolity Plik Kontrolny

27 stycznia 2017 1

W ostatnim czasie producenci ERP dużo czasu poświęcają nowemu zagadnieniu jakie pojawiło się w polskim prawie podatkowym czyli Jednolitemu Plikowi Kontroln