Często spotykam się z niezrozumieniem pojęcia ewidencji dokumentów i próby ich nadinterpretacji poprzez dopasowanie definicji pod swoją potrzebę:)

Najpierw podstawy 🙂

Netto – kwota przed opodatkowaniem daną stawką

Brutto – kwota po opodatkowaniu daną stawką (obecnie stawka podstawowa to 23% i na niej się skupię).

Netto/brutto a ewidencja dokumentu

Czy jest ewidencja dokumentu? Ano w dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że to po prostu wzór/algorytm określający, od jakiej wartości liczymy VAT dla tego dokumentu.

Ewidencja może być tylko albo netto albo brutto, ale różne dokumenty mogą mieć różne ewidencje.

Z czego to wynika?

Z różnych aspektów:

  1. Od tego czy jesteśmy podatnikiem VAT czy nie
  2. Czy wystawiamy fakturę czy paragon
  3. Czy wystawiamy fakturę zwykłą czy zaliczkową

Domyślnie systemy WAPRO ERP skonfigurowane są tak, że Faktura liczona jest od Netto a paragony od Brutto.

Rozpatrzmy kilka przypadków.

Wystawiamy ten sam dokument w różnej ewidencji, posłużę się prostym przykładem:
Ewidencja netto: cena 1000 * ilość 0.1  = 100 netto * vat 23% = 123 brutto (netto 100) – czyli najpierw policzone jest netto * stawka

Ewidencja Brutto: cena 0.1 * vat 23%= 0.12 * ilość 1000= 120 brutto (97.56 netto) – czyli najpierw policzone jest brutto * ilość

Jak widać na tym przykładzie mamy różnicę 3 zł brutto i różnicę w kwocie netto. W uproszczeniu można powiedzieć, że w zależności od ewidencji VAT liczymy od netto lub od brutto co może oczywiście prowadzić do rozbieżności co wynika oczywiście z procentów, jak wiadomo nie mają one przemienności i w zależności od kwoty wynik będzie różny.

Jakie mogą być inne niuanse?

Urządzenia fiskalne zawsze operują kwotą brutto, stąd wynika fakt, że jeśli drukujemy paragon (w domyśle fiskalny aczkolwiek są podmioty zwolnione z fiskalizacji) to operujemy kwotą brutto.

Jakie to niesie ryzyko? Takie, że często najpierw wystawiamy paragon (od brutto) a potem klient chce Fakturę (może być od netto) i wtedy mamy rozbieżność, lub odwrotnie wystawiamy fakturę, ale mamy obowiązek fiskalizacji wszystkich dokumentów i wysyłamy ją na drukarkę w kwocie brutto, co też oczywiście wyliczy nam inne kwoty VAT.

Faktury zaliczkowe faktury zaliczkowe również zawsze są liczone od brutto. Dlaczego? Wynika to wprost z rozporządzenia Ministerstwa Finansów o wystawianiu faktur konkretniej w ustępie o tym co faktura zaliczkowa powinna zawierać m.in.

kwotę podatku wyliczoną według wzoru: KP = (ZB x SP) /(100 + SP) gdzie:

  • KP – oznacza kwotę podatku,
  • ZB – oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności, — przyjęta należność jest zawsze kwotą brutto, stąd dalsze konsekwencje
  • SP – oznacza stawkę podatku;

Skoro przyjęliśmy kwotę brutto to operujemy dalej tą kwotą i ona narzuca nam algorytm. Często spotykany przypadek to klient wystawił sobie zaliczki od brutto a WZ/SU od netto i na koniec robiąc fakturę końcową nie bilansują się kwoty.

Transakcje internetowe dla przykładu integracja z Allegro w systemie WAPRO Aukcje, system pobiera transakcje z portalu Allegro, operujemy tam również cenami brutto, więc importując transakcję do systemu tworzy się zamówienie w ewidencji brutto, w znakomitej większości przypadków z tego zamówienia powstanie paragon w tej samej ewidencji.

Często użytkownicy pytają czy po zapisaniu dokumentu można zmienić ewidencję – odpowiedź brzmi NIE, jest to jeden z kluczowych elementów dokumentu i ma realny wpływ na jego wartość, więc nie można dowolnie go zmieniać po zapisaniu.

Domyślne typy ewidencji dla wybranych dokumentów można zmienić w przypadku WAPRO Mag w menu Administrator > Typy dokumentów > Dokumenty handlowe | magazynowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.