Od jakiegoś czasu Ministerstwo Finansów pracuje i zapowiada zmiany w zakresie przepisów dotyczących kas fiskalnych w ustawie o VAT. W dniu 05.11.2018 r. MF przedstawił nowy projekt dotyczący kas rejestrujących.

Projekt zakłada wprowadzenia tzw. kas on-line, które będą stopniowo zastępowały istniejące tradycyjne kasy fiskalne.

Czym są kasy on-line? Takie kasy będą troszkę bardziej rozbudowane logicznie od obecnych modeli, które będą umożliwiały komunikację bezpośrednio przez urządzenie fiskalne z systemem CRK prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. W praktyce oznacza, to że kasa będzie w miarę na bieżąco wysyłać wymagane przepisami dane do tego systemu.

Celem jest oczywiście uszczelnienie systemu VAT i redukcja nadużyć w niektórych branżach. Tezę taką potwierdza też podejście w sposobie wdrażania nowych modeli kas przez MF. Początkowo wymagane będą we wskazanych branżach, które wg MF są newralgiczne jeśli chodzi o nadużycia i tzw. karuzele podatkowe. Nowi przedsiębiorcy będą mieli określony w przepisach graniczny okres do kiedy stare urządzenia będą mogły być nabywane.

W nowym projekcie zawarto już pojęcie kasy-online w definicji pojęć i wyjaśnieniu pojęcia dokumentu fiskalnego.

Dokument fiskalny – to dokument wystawiany przez kasę zawierający w szczególności logo fiskalne i numer unikatowy, obejmujący:
a) w przypadku kas on-line – paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną i raport fiskalny,
b) w przypadku pozostałych rodzajów kas – paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną, raport fiskalny dobowy, raport fiskalny okresowy, w tym raport fiskalny miesięczny, i raport fiskalny rozliczeniowy.

Dokument niefiskalny – to dokument wystawiany przez kasę, inny niż dokument fiskalny, zawierający w szczególności oznaczenie „NIEFISKALNY” i niezawierający logo fiskalnego.

W nowym projekcie zmianie ulega także kwestia dotycząca ewidencjonowania zaliczek i konieczność wydrukowania i wydania paragonu przed przyjęciem należności bez uwzględnienia jaką formą płatności odbywa się transakcja.

Doprecyzowano kiedy należy wystawić paragon dla danej formy (§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i b)

  1. Zaliczki otrzymane gotówkowo (także karta) – należy wystawić i wydać paragon z chwilą jej otrzymania
  2. zaliczki otrzymane za pośrednictwem jednostek takich jak poczta, bank, SKOK na rachunek, należy wystawić i wydać paragon niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku, nie później niż s końcem miesiąca w który, należność ta została uznana na rachunku podatnika. Jeśli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *