Jednym elementów codziennej pracy działów kadr i płac jest wystawianie zaświadczeń o dochodach.

W systemie WAPRO Gang istnieje szereg szablonów zaświadczeń, które ogólnie można podzielić na grupy według przeznaczenia.

  •  Zaświadczenia dla pracowników i zleceniobiorców będących jednocześnie emerytami, które osoby zainteresowane składają w ZUS.
  •  Zaświadczenia dla pracowników i zleceniobiorców składane w Ośrodkach Pomocy Społecznej.
  •  Zaświadczenia uniwersalne dla pracowników i zleceniobiorców składane w przeważającej ilości przypadków w bankach.

Każdy z tych szablonów ma szereg opcji oraz wykorzystuje dedykowane dla niego parametry konfiguracyjne. Ponadto konfiguracja składników płacowych zawiera pozycje wpływające na kwotę wykazywaną na zaświadczeniu.

W przypadku zaświadczenia uniwersalnego „Zaświadczenie pracodawcy” można:

  •  Za pomocą parametru konfiguracyjnego „W zaświadczeniu pracodawcy wymienić okresy” spowodować rozbicie kwoty zaświadczenia z wybranego okresu na poszczególne miesiące.
  •  Za pomocą parametru konfiguracyjnego „W zaświadczeniu pracodawcy wybór pliku” wypełnić pola dotyczące celu wystawienia zaświadczenia za pomocą wcześniej przygotowanego pliku tekstowego.
  •  Za pomocą parametru konfiguracyjnego „W zaświadczeniu pracodawcy potrącenia dobrowolne” spowodować wymienienie kwot obciążających wynagrodzenie pracownika z tytułu spłaty pożyczek z K.Z.P. i mieszkaniowych oraz płaconej składki na ubezpieczenie w rodzaju PZU.
  •  W przypadku wybrania opcji „netto” jako rodzaju wynagrodzenia, to za pomocą pozycji konfiguracji składników płacowych „Zwiększ kwotę netto w Zaświadczeniu Pracodawcy o” można nie uwzględniać w zaświadczeniu kwoty dowolnego potrącenia.

W przypadku zaświadczeń dla Ośrodków Pomocy Społecznej „Zaświadczenie pracodawcy dla OPS” i „Zaświadczenie OPS dla umów cyw.-prawn.” można:

  •  Za pomocą parametru konfiguracyjnego „W zaświadczeniu dla OPS skł. zdrowotna i podatek” spowodować wykazanie kwot potrąconej składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek.
WAPRO Gang

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.