Przedstawiciele resortu przedsiębiorczości i technologii ostrzegają przedsiębiorców, którzy mają zdublowane wpisy w ewidencji CEIDG, że do 30 kwietnia powinni skorygować dane.

Jak informuje departament MŚP w Ministerstwie Przedsiębiorczości i technologii, około 2 tys. z 2 mln przedsiębiorców ma zdublowane wpisy w CEIDG. Co więcej duża część tych wpisów ma różne dane. Pamiętaj, że łatwo sam możesz sprawdzić czy problem dotyczy Twojej firmy w rejestrze CEIDG .

Jeśli podatnik sam nie skoryguje swoich danych nadmiarowe wpisy zostaną usunięte automatycznie. Przypomnijmy sobie tylko, że mniej więcej rok temu rozpoczęła się akcja sprzątania danych, gdzie z wpisu usuwano podmioty, których nie udało się zweryfikować. W praktyce niestety usuwano też przypadkiem podmioty, które istniały i funkcjonowały prawidłowo, ale próby potwierdzenia nie były zbytnio dokładne. W konsekwencji część podmiotów została usunięta błędnie co powodowało potem spore problemy.

Przedstawiciel resortu przypomina, że podatnicy otrzymali dwukrotnie powiadomienia listowne pod koniec 2018 r. oraz w lutym 2019 r.

Korektę przedsiębiorca może wykonać na wniosku CEIDG-3.

Zachęcam także do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez eksperta WAPRO ERP dotyczącym nowym regulacją związanym z rejestracją i wykreśleniem z rejestru podatników VAT czynnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.