Przedstawiciele resortu przedsiębiorczości i technologii ostrzegają przedsiębiorców, którzy mają zdublowane wpisy w ewidencji CEIDG, że do 30 kwietnia powinni skorygować dane. Jak informuje departament MŚP…