Wczoraj pisałem o wykorzystaniu zestawów sprzedażowych w systemie do obsługi aukcji Allegro czyli WAPRO Aukcje . Dzisiaj zajmę się kwestią ich obsługi po stronie WAPRO Mag.

Od czego zacząć?

Pierwszy niezbędny element to posiadanie wariantu Prestiż lub Prestiż Plus (pełną listę różnic pomiędzy wariantami możesz poznać tu ).

Jeśli powyższe jest spełnione to możemy przejść do kartoteki towarowej i dodać nowy asortyment typu Zestaw a następnie przejść do zakładki 3) Definicje.

WAPRO Mag zestaw sprzedażowy

W Definicjach należy wybrać Definicja wariantów zestawu a następnie po wybraniu Dodaj należy podać parametry wariantu czyli nazwę, opis opcjonalnie oraz czy ma być on domyślny i w jakiej jednostce.

Jeśli zapiszemy wariant należy uzupełnić składniki poprzez wybranie opcji Składniki.

WAPRO Mag zestaw sprzedażowy

Składniki wybieramy poprzez wskazywanie ich z kartoteki oraz podanie ilości jaka ma być pobrana. Tak zapisana definicja jest dostępna dla użytkownika i gotowa do użycia.

Kartoteka i stan magazynowy

Zestaw jest specjalnym typem kartoteki, który nie wykazuje stanu i ilości dostępnej, wynika to z faktu, że wyliczanie w locie stanu dla domyślnego wariantu byłoby zbyt obciążające. Dlaczego? Dlatego, że przy każdym ruchu magazynowym należałoby uruchomić algorytm, który dla aktualnie dodawanej/edytowanej pozycji na dokumencie sprawdzałaby czy towar nie występuje w jakimś wariancie jeśli tak to należałoby go przeliczyć. Uruchamianie takiego algorytmu przy każdej operacji ma bardzo negatywne skutki wydajnościowe stąd stan obliczany jest na żądanie.

Aby obliczyć stan należy znaleźć tą pozycję w kartotece (można ustawić filtr pod F7 na rodzaj kartoteki) a następnie po podświetleniu w liście szczegółów na dole jest zakładka Produkcja/Zestawy.

Klikając prawym przyciskiem myszy na danym wariancie jest menu kontekstowe z opcją Wylicz ilość prognoz.

WAPRO Mag zestaw sprzedażowy

Po wykonaniu tej operacji pojawi się odpowiedni stan w kolumnie Ilość prognoz. zestawu w liście szczegółów.

Sprzedaż i zakup zestawu

Operowanie zestawem w procesie zakupu sprzedaży zasadniczo różni się od innych typów kartotek jedną kwestią, po wybraniu pozycji na dokumencie zamiast zestawu jako takiego pokażą się składniki przypisane do danego wariantu.

Po wyborze z kartoteki pojawi się dodatkowe pytanie, po jego akceptacji system uzupełnia składniki na dokument.

WAPRO Zestawy sprzedażowe

WAPRO Zestawy sprzedażowe

Jak widzisz zestawy nie są skomplikowane a pozwalają zautomatyzować sprzedaż produktów, które odrębnie raczej nie występują w przyrodzie.

Comments

 1. W tej funkcjonalności brakuje mi możliwości zdefiniowania osobnej ceny zestawu (ceny per składnik zestawu w definicji wariantu). Jeżeli sprzedaję klientowi zestaw, to zazwyczaj zestaw jest tańszy niż zakup wszystkich jego składników osobno. W takiej wersji ta funkcjonalność nie przynosi nam żadnych korzyści bo i tak po wprowadzeniu zestawu na dokument handlowy/zamówienie ceny trzeba edytować za każdym razem ręcznie.

  1. Taka postać wynika z pierwotnego pomysłu na tą funkcję, a pomysłem było używanie jej w WAPRO Aukcje gdzie wystawiamy fizycznie zestaw i on ma cenę X – ta cena wynika z sumy ale użytkownik może ją przebić. Jeśli ją przebije to system automatycznie robi potem przeliczenie algorytmem, który dopasowuje w cenach brutto (sprzedaż z Allegro idzie w cenach brutto) do finalnej kwoty za jaką klient to kupił. Tu w grę może dojść jeszcze rabat w Allegro itp.
   Ale rozumiem potrzebę dodania cen w składnikach, pytanie tylko co w sytuacji kiedy zmieniają się ceny podstawowe produktu i wtedy definicja może być nieaktualna a w skrajnym przypadku cena w definicji może być wyższa niż cena podstawowa.

   Jak chciałby Pan coś takiego obsłużyć?

   1. Jeżeli system posiadał by możliwość definiowania ceny składnika definicji wariantu w następujący sposób:
    1. Obniż cenę o X zł od ceny bazowej
    2. Podwyższ cenę o X zł od ceny bazowej
    3. Obniż cenę o % ceny bazowej
    4. Podwyższ cenę o % ceny bazowej
    5. Ustaw cenę składnika jako wartość bezwzględna X zł

    to użytkownik decydowałby o tym czy chce ponieść ryzyko błędu i ustawić wartość bezwzględną czy tez nie.

    1. Nie rozwiązuje to problemu kiedy użytkownik wybiera Ustaw cenę składnika jako wartość bewzględna X zł a następnie zmienia się cena tego składnika i w skrajnym przypadku jest wyższa niż aktualna cena. Użytkownik jak nie będzie pamiętał o tym to wtedy wyjdą bzdury.

     Dodatkowo zarządzanie kolejną strukturą z cenami gdzie już mamy 7 poziomów cen jest bardzo nie czytelne dla użytkowników i obciążające dla systemu przy dużej ilości produktów.

     Pomysł mamy taki aby w magu wprowadzić to samo co w aukcjach, czyli użytkownik sobie zaznacza w definicji stosuj cenę z definicji albo stosuj cenę z zestawu wtedy po wyborze takiego produktu jeśli cena zestawu będzie niższa niż cena ze składników to algorytm proporcjonalnie obniży ceny produktów do takiego poziomu aż uzyska tą konkretną kwotę.
     Odpada tu pamiętanie przez użytkownika o aktualizacji tych cen i upraszcza się model zarządzania cenami.

     1. Czyli jeżeli dobrze rozumiem to w kartotece artykułu ustawie cenę i zaznaczę stosuj cenę zestawu. Następnie system wyliczy procentowa różnicę miedzy cena zestawu a suma cen poszczególnych składników (np. 10%) i automatycznie odejmie te wartosc od każdego ze składników przy dodawaniu na dokument.

      Jeżeli tak, to zgadzam się w pełni, ze rozwiąże to wszystkie problemy 🙂

 2. Dokładnie tak – w Aukcjach z Allegro działa to tak, że wystawiam coś za 120 zł ale przy imporcie okazuje się, że system wyliczył sumę ze składników po aktualnych cenach jako 105 lub 135 (obydwa kierunki są obsłużone).
  Niestety tu są ceny brutto bo takie spływają z Allegro ale to nie wiele zmienia.
  System uruchamia algorytm, który dotąd proporcjonalnie zmienia ceny aż wyjdzie 120 zł bo tyle wpłacił klient, jeśli zostanie jakiś 1 grosz z zaokrągleń to system dobija go do jakiejś pozycji gdzie jest 1 sztuka (nie może do większej bo zmieniane są ceny jednostkowe, więc znowu iloczyn da niezgodność).
  Jeśli nie ma pozycji z 1 szt a są z > 1 to następuje rozbicie tej pozycji na ilość pierwotna -1 i wtedy dodawana jest nowa pozycja z ilością =1 dzięki czemu można bez problemu dobić te różnice, których nie da się podzielić.

  1. Myślę, że nie wcześniej niż na jesieni, obecnie zakres funkcjonalny do najbliższej wersji jest zamknięty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.