Czym są dokumenty niezatwierdzone w programie magazynowo-sprzedażowym WAPRO Mag? Otóż umożliwiają one zabezpieczenie danych użytkownika przed nieplanowaną utratą danych, dla przykładu pracujemy w programie wystawiając fakturę, mamy do wprowadzenia kilkadziesiąt pozycji i nagle pod koniec następuje awaria, która powoduje niepoprawne zamknięcie programu. Taką awarią może być:

  1. utrata napięcia i brak podpiętego UPS co spowoduje całkowite wyłączenie programu
  2. przypadkowy restart komputera poprzez przypadkowe wciśnięcie guzika restartu
  3. przypadkowe wyłączenie zasilania komputera np. nogą wyłączenie całej listwy zasilającej
  4. nagły restart komputera ze względu na błąd sprzętowy
  5. nieplanowany restart w wyniku instalacji poprawek systemowych

Każde takie niepoprawne zamknięcie komputera z pozostawionym dokumentem w edycji spowoduje odłożenie go do dokumentów niezatwierdzonych czyli do stanu gdzie użytkownik, może taki dokument wyedytować i zatwierdzić lub anulować.

System w momencie uruchamiania systemu automatycznie zawsze sprawdza czy dla danego użytkownika istnieją takie dokumenty lub zapisy (nazwa wskazuje na dokumenty ale system odkłada tu też edytowane towary czy kontrahentów).

Ja logując się na koncie admin widzę listę zapisów niezatwierdzonych wszystkich użytkowników, domyślnie każdy inny użytkownik widzi tylko swoje zapisy. O tym jakiego użytkownika widać dokumenty informuje napis na belce górnej widoczny tu w czerwonej ramce.

WAPRO Mag Dokumenty niezatwierdzone

Dla kontrahenta czy towarów okno wygląda tak.

WAPRO Mag Dokumenty niezatwierdzone

Po wybraniu Edycja dokumentu system pokaże formularz z danym dokumentem. W zależności od wybrania opcji Zatwierdź lub Anuluj albo dokument zostanie zapisany lub usunięty z systemu.

Aby zmienić ustawienia dotyczące widoczności dokumentów niezatwierdzonych wszystkich użytkowników należy zmienić uprawnienia dla wybranej grupy i ustawić uprawnienie widoczne poniżej.

WAPRO Mag Dokumenty niezatwierdzone

Nie zalecam zmiany tego uprawnienia ponieważ dla mało roztropnego użytkownika może to spowodować pojawienie się listy z dokumentami, które aktualnie są w normalnej edycji przez innego użytkownika i doprowadzi do nieumyślnego powstania błędu, jeśli widzi tylko swoje to znaczy, że faktycznie dokument jest niezatwierdzony.

Dokumenty edytowane widoczne są także na listach i są oznaczane kolorami. Kolor czerwony oznacza, że jest to zapis w edycji przez bieżącego użytkownika a kolor niebieski oznacza, że zapis jest edytowany przez innego użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.