Czym są dokumenty niezatwierdzone w programie magazynowo-sprzedażowym WAPRO Mag? Otóż umożliwiają one zabezpieczenie danych użytkownika przed nieplanowaną utratą danych, dla przykładu pracujemy w programie wystawiając…