Zatory podatkowe to jedna z największych bolączek małych firm. Co jakiś czas głośno jest o problemach podwykonawców dużych przedsiębiorstw, które nie wypłacają swoim mniejszym Partnerom należności za wykonaną pracę. To są głośne przypadki, które mają miejsce co jakiś czas, ale problem nie jest incydentalny tylko powszechny. Mniejszy podmiot, który nie ma zapasów finansowych w takiej sytuacji sam staje się dłużnikiem i często nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań w stosunku do instytucji Państwowych.

Parę lat temu problem ten został dostrzeżony i pojawiły się regulacje ustawowe, których celem było zminimalizowanie tego zjawiska. W styczniu 2019 r. obowiązuje nowa wersja tych zapisów. Zmiany dotyczą zarówno prawa podatkowego oraz prawa gospodarczego. Zmiany te są częścią większego pakietu, który kierowany jest do sektora MŚP.

Nowela zakłada aktualizację art. 89a ust. 1 i art 89b ust. 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli skrócenie okresu, po upływie, którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną.

Dotychczas taka płatność uznawana była za nieściągalną po 150 dniach czyli prawie po pół roku obecnie termin ten został skrócony do jednego kwartału czyli 90 dni.

Dzięki tej zmianie wierzyciele, którzy oczekują na taką wpłatę będą mogli wcześniej skorzystać z ulgi na złe długi czyli obniżyć podatek VAT należny.

Zapis oczywiście ma też drugi skutek, Ci którzy nie wypłacają w terminie takich zobowiązań zmuszeni będą do wcześniejszej korekty odliczonego podatku VAT.

Przepisy po wejściu w życie w styczniu 2019 obowiązują także do wierzytelności powstałych przed wejściem w życie noweli jeśli, nieściągalność takich należności zostanie uprawdopodobniona.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.