WAPRO Aukcje jako system do obsługi aukcji internetowych allegro i integracji z WebAPI i RESTApi Allegro jest mocno zintegrowany z WAPRO Mag. Staram się trzymać tego założenia na każdym etapie planowania funkcjonalności tak aby użytkownik pracujący na jednym i drugim systemie mógł w pełni wykorzystać synergię obydwu.

W ostatniej wersji 8.30.2 dodałem obsługę pól dodatkowych w WAPRO Aukcje, które zostały aktywowane w WAPRO Mag w kontrahentach lub towarach.

W WAPRO Aukcje, w zasadzie nie trzeba nic robić poza aktualizacją systemu, w trakcie uruchomienia powinny pojawić się nowe kolumny na liście (jeśli ich nie ma można je włączyć z menu prawego przycisku myszy klikając na nagłówku dowolnej kolumny i wybraniu opcji Wybór kolumn).

Pola pojawiają się na listach klientów oraz w module towary a także w oknie przypisz towar do aukcji i zachowują formatowanie takie jakie jest zdefiniowane w magu czyli pola daty konwertowane są do dat a pola liczbowe do liczb z zachowaniem precyzji po przecinku.

Dodatkowo należy pamiętać, że jeśli obydwa programy są uruchomione i nastąpi zmiana definicji pola w WAPRO Mag to aby odzwierciedliła się ona w WAPRO Aukcje należy ponownie zalogować się do programu WAPRO Aukcje.

Dodatkowo nagłówku kolumn podobnie jak w WAPRO Mag przyjmują wartości wynikające z konfiguracji takiego pola, ale ważne jest to, że po tych kolumnach nie można sortować listy ani jej filtrować, ponieważ kolumny są dynamiczne.

Przykład pól widać poniżej gdzie dodałem pole tekstowe i pole daty oraz uzupełniłem je wartościami.

WAPRO Aukcje pola dodatkowe

Pola dodatkowe wyświetlane są tylko w przypadku wersji Prestiż i Prestiż Plus WAPRO Mag.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.