W dniu 09.01.2018 r. została opublikowana nowa wersja WAPRO Aukcje 8.30.2 systemu do obsługi aukcji internetowych i integracji z Allegro.

W wersji 8.30.2 z dnia 2018-01-09 wprowadzono następujące modyfikacje:

OGÓLNE

 • Dodano możliwość wyświetlania pól dodatkowych w towarach i klientach, które są aktywne w kartotece asortymentowej i kontrahentów w WAPRO Mag
 • Dodano uprawnienia do modułu WAPRO Aukcje – uprawnienia konfigurowane są w programie WAPRO Mag w module Administrator | Użytkownicy i grupy | Uprawnienia a następnie w drzewie uprawnień sekcja Dostęp do modułu WAPRO Aukcje
 • Dostępne uprawnienia do modułów i funkcji (uprawnienie typu Edycja odpowiada za akcję typu Dodaj oraz Popraw):
  • Konfiguracja
  • Pulpit
  • Użytkownicy
  • Aukcje
  • Transakcje
  • Paczki
  • Towary
  • Klienci
  • Eksport do Excela
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji paczek „W kod referencyjny paczki wstaw” z wartościami (dane pobierane są z transakcji):
  • Id transakcji
  • Login
  • Email
  • Telefon

AUKCJE

 • Dodano nową kolumnę Cena brutto (jest to cena brutto wg rubryki cenowej wybranej w konfiguracji konta)
 • Dodano nowy filtr Cena KT <> Cena brutto (Wszystkie | Tak | Nie) filtr pozwala wyświetlić tylko aukcje, których cena KT na Allegro jest inna niż obecna cena sprzedaży wg WAPRO Mag
 • Dodano na  oknie grupowego wystawiania aukcji z profilu informacji do jakiej kategorii Allegro wystawiana jest aukcja Dodano możliwość zmiany rozmiaru okna i jego zapamiętywanie na oknie grupowego wystawiania z profilu Dodano w nagłówku okna informacje do jakiej aukcji przypisywany jest towar dla operacji Przypisz artykuł do aukcji
 • Dodano opcję do menu prawego przycisku myszy na liście aukcji  „Kopiuj link aukcji”

KLIENCI

 • Dodano automatyczne zakładanie nowych klientów w przypadku wykrycia zmiany nazwy i adresu lub numeru NIP, w innych przypadkach system aktualizuje adres podstawowy i uzupełnia historię adresu klienta

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.