Moduł analityczny WAPRO Analizy z pakietu oprogramowania dla firm WAPRO ERP umożliwia analizowanie różnych obszarów działalności firmy. Jednym z nich jest sprzedaż a konkretniej jej gałąź czyli sprzedaż aukcyjna. W module analitycznym dostępna jest analiza OLAP, która umożliwia analizowanie danych w odniesieniu do danych pochodzących z systemu WAPRO Aukcje czyli systemu do integracji z Allegro programu magazynowo sprzedażowego WAPRO Mag.

Po uruchomieniu programu w menu po lewej stronie dostępna jest sekcja Analiza WAPRO Aukcje gdzie po wybraniu opcji Dodaj pojawi się kreator wyboru wymiarów i miar czyli przekrojów wg których analizujemy (wymiary) oraz wartości, które chcemy analizować (miary). Użytkownik musi wprowadzić nazwę analizy (pojawia się ona na liście raportów) oraz wskazać lokalizację na dysku dla pliku z analizą.

WAPRO Analizy analiza sprzedaży Allegro

Dla przykładu wygenerujemy najprostszą analizę pokazującą jak wygląda wartościowo oraz ilościowo sprzedaż wg kategorii Allegro. W tym celu w miarach należy wybrać z wymiaru Aukcja poziom Kategoria Allegro a w dostępnych miarach Wartość brutto oraz Ilość sprzedana.

Po zapisaniu analizy i jej uruchomieniu należy przenieść wymiar do obszaru kolumn lub wierszy a miary w obszar miar.

WAPRO Analizy analiza sprzedaży Allegro

Po wykonaniu tych operacji pojawi się zbiorcza informacja jak kształtuje się sprzedaż w poszczególnych kategoriach Allegro na aukcjach internetowych.

W kolejnych częściach rozwinę możliwości modułu w celu uzyskania bardziej szczegółowych danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.