W dniu 24.01.2019 r. opublikowano nową wersję programu do fakturowania i prowadzenia magazynu czyli WAPRO Mag o numerze 8.40.4. Wersja zawiera szereg zmian i nowości opisane poniżej.

W wersji 8.40.4 wydanie 1 z dnia 2019-01-24 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S – START , B – BIZNES , P – PRESTIŻ, PP – PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE
 • Dodano integrację z płatnościami online Przelewy 24 – S,B,P,PP (usługa subskrypcyjna)
 • Dodano nowe parametry w konfiguracji firmy w sekcji rachunków bankowych:
 • Login
 • Hasło
 • Numer klienta
 • Dodano możliwość generowania linku do płatności online oraz jego wysyłki emailem i wydruku (także w formie kodu QR) na dokumentach faktur oraz zamówień
 • Dodano listę szczegółów na zamówieniach oraz dokumentach handlowych z informacjami o linku
 • Dodano operację dodatkową dostępną pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów dotyczącej linku pozwalającej sprawdzić czy płatność została wykonana przez klienta oraz ją potwierdzić
 • Dodano możliwość wyboru w danej formie płatności jaki operator szybkiej płatności ma być wykorzystany do wygenerowaniu linku
 • Dodano automatyczne generowanie linku podczas zapisywania dokumentu zamówienia lub faktury z formą, do której przypisano operatora szybkiej płatności
 • Dodano możliwość wprowadzenia historii nazwy banku – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość zmiany hasła dla wybranego użytkownika w trybie Popraw z poziomu kartoteki użytkowników. – S,B,P,PP
 • Rozszerzono słownik operacji rodzajów operacji finansowych aby był zależny od firmy. – S,B,P,PP
 • Dodano przenoszenie uwag z dokumentu SAD na dokument powiązany PZ. – P,PP
 • Dodano na liście dokumentów finansowych oraz magazynowych wyświetlanie informacji o powiązanym pracowniku – S, B,P,PP
 • Dodano kolumnę Opis pozycji w schowku pozycji. – S, B,P,PP
 • Dodano indeks katalogowy i handlowy i katalogowy w liście szczegółów w zakładce Pozycje. – S,B,P,PP
TOWARY
 • Dodano możliwość przywracania domyślnego układu kolumn w oknie historii przychodu i rozchodu towaru . -S,B,P,PP
 • Poprawiono mechanizm wysyłania ceny do sprawdzarki cen aby uwzględniał ceny promocyjne. – B,P,PP
 • Dodano automatyczną zmianę znaku pojedynczego apostrofu ’ w trakcie importu artykułów z CSV na znak tzw. backtick ` zgodny ze środowiskiem pracy WAPRO Mag – S,B,P,PP
 • Dodano synchronizację wariantów zestawu pomiędzy magazynami. – B,P,PP
 • Dodano w oknie Przeceny kolumnę Indeks handlowy – B, P, PP

KONTRAHENCI

 • Dodano możliwość wybrania opcji Pokaż pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów w zakładce dokumenty handlowe . -S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano domyślny porządek sortowania na malejący na oknie adresów dostaw kontrahentów tak aby ostatnio dodane były na górze listy. – S,B,P,PP

ZAMÓWIENIA

 • Dodano na oknie podglądu ceny (ctrl + shift + c) z poziomu pozycji zamówienia informacji o ostatniej dacie sprzedaży danego towaru dla danego kontrahenta – S, B,P,PP
 • Dodano w oknie realizacji pozycji zamówienia wyświetlanie opisu towaru w polu z komunikatami. – S,B,P,PP
DOKUMENTY HANDLOWE
 • Dodano filtr na oknie weryfikacji kwoty VAT z faktury – „Pokazuj zapisy VAT: wszystkie lub kwota VAT <> 0” – S,B,P,PP
 • Dodano kolumnę kod kreskowy w oknie pozycji korekty. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wydruku polecenia przelewu z poziomu dokumentów handlowych dla dokumentów ze Split Payment. – S,B,P,PP
MODUŁ SERWISU
 • Dodano automatyczne wywołanie okna w trybie edycji po operacji powielania zlecenia serwisowego oraz urządzenia – B,P,PP
CRM
 • Dodano słownik pola Temat zadania – S, B,P,PP
ROZRACHUNKI
 • Dodano sortowanie wg kolumny Pozostało w oknie wyboru rozrachunku do rozliczenia – S,B,P,PP
ZLECENIA PRODUKCYJNE
 • Dodano parametr konfiguracji firmy „Minimalizuj odchyłkę pomiędzy PW i RW” – Włączenie parametru spowoduje próbę minimalizacji odchyłki wynikającą z zaokrągleń powstałych przy obliczaniu wartości docelowej PW względem pozycji z dokumentu RW. Opcja może spowodować rozbicie pozycji przychodowej celem modyfikacji ceny zakupu na pozycji PW.- P,PP
WYDRUKI
 • Dodano w module crystalrap.exe nowy parametr (jako ostatni) pozwalający przekazać ścieżkę do katalogu gdzie ma być przetwarzany raport jako plik tymczasowy. – P,PP
 • Dodano wydruk oświadczenia dot. wyrobów węglowych na wydruku faktury wzór własny (CR) – P,PP Dostosowano wydruk oświadczenia do przepisów ze stycznia 2019 – P,PP
 • Poprawiono na wydruku protokołu odbioru oraz zleceniu serwisowym daty wystawienia – P,PP
 • Rozszerzono parametr w konfiguracji firmy dotyczący generowania dokumentów akcyzowych podczas wystawiania FV sprzedaży o opcję generowania bez opcji wydruku. – P,PP
GNIAZDA ROZSZERZEŃ
 • Dodano gniazda rozszerzeń na zdarzenia Otwarcie i Zamknięcie okna dla głównych list dokumentów (dok. magazynowe, dok. ofert, zlecenia serwisowe i zlecenia produkcyjne) – PP
 • Dodano możliwość ustawiania własnego filtra SQL w gniazdach na otwarcie okna (dok. magazynowe, dok. ofert, zlecenia serwisowe i zlecenia produkcyjne) – PP
 • Dodano ustawianie @id_obiektu na liście tabeli dodatkowej po dodaniu wiersza tabeli dodatkowej – PP
URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco print – B,P,PP

Comments

 1. Witam,

  czy można prosić o prosty przykład w sekcji „Menadżer radzi” dotyczący funkcjonalności „własny filtr SQL w gniazdach na otwarcie okna”.

  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.