Kolejnym i w sumie najważniejszym dodatkowym narzędziem dostarczonym wraz z aplikacjami WAPRO ERP jest Administrator WAPRO ERP. Jego funkcjonalność jest trochę bardziej rozbudowana względem poprzednich narzędzi (Konfigurator SQL oraz Archiwizator baz danych). Można ją podzielić na następujące obszary:

  • zarządzanie bazami danych
  • zarządzanie serwerem w podstawowym zakresie
  • zarządzanie licencjami

Po zalogowaniu do aplikacji użytkownik ma do dyspozycji kilka zakładek, omówię je po krótce – szczegółowe informacje odnośnie każdej z nich można znaleźć w pomocy programu (klawisz F1 po uruchomieniu programu).

Bazy danych

Ta zakładka umożliwia utworzenie nowej bazy danych (np. podczas rozpoczynania pracy z programem), można także wykonać aktualizację bazy danych lub wyświetlić informację o zainstalowanych programach we wskazanej bazie. Warto zwrócić uwagę na to, że w liście baz danych znajdują się literki, które w formie skrótów od razu informują jakie struktury programów WAPRO ERP są tam zawarte.Jeśli testowałeś program w trybie demonstracyjnym to musisz wyłączyć ten tryb za pomocą opcji Wyłącz tryb demonstracyjny, w przeciwnym razie będzie cały czas pokazywał się komunikat z wyborem wariantu oraz będą działały ograniczenia trybu DEMO.

Do najważniejszym elementów procesu tworzenia nowej bazy należy wskazanie licencji z jaką ma być skojarzona dana baza (o licencjach napiszę kilka słów więcej w kolejnych wpisach). Dodatkowo użytkownik może wybrać tryb Zaawansowany, który umożliwia ustawienie dodatkowych elementów bazy danych, do których zwyczajowo używa się narzędzi dedykowanych do pracy z SQL Server czyli głownie SQL Server Management Studio. Do tych ustawień zaliczamy:

  • Zmiana ścieżki na inną niż domyślna serwera
  • Tryb kompatybilności bazy (pozwala serwerowi określić w jakim trybie zgodności pracuje dana baza – ta opcja ma bardzo duży wpływ na działanie aplikacji)
  • Tzw. tryb recovery model – to ustawienie w znakomitej większości będzie domyślne czyli SIMPLE, jeśli zajrzałeś do poprzednich wpisów o archiwizacji bazy danych to być może pamiętasz jak pisałem o innych możliwościach planowania strategii wykonywania kopii bezpieczeństwa. Do bardziej zaawansowanych metod jak np. robienie kopii przyrostowych czy używania mechanizmów wysokiej dostępności np. Database Mirroring ta opcja jest zmieniana z SIMPLE na FULL – wtedy wymagane jest zaplanowanie dodatkowych czynności. Jeśli tego nie zrobisz dobrze to może się okazać, że baza będzie bardzo szybko zwiększała swoją wielkość i zaskoczy Cię problem końca miejsca na dysku.

Uwaga!

Pamiętaj aby unikać znaków specjalnych, polskich znaków i spacji podając nazwę bazy danych.

Zaawansowane

W tym miejscu możesz zmienić elementy konfiguracji serwera np. zmianę hasła dla konta SA (główne konto administracyjne SQL Server – musisz pamiętać to hasło!!!). Możesz także odczytać parametry konfiguracyjne serwera zwracane przez ServerProperty lub procedurę sp_configure (podstawowe i zaawansowane).

Dodatkowo możesz ustawiać w trybie administracyjnym hasła dla użytkowników programu w opcji Administracja bazami danych, podobnie jak wyżej możesz odczytać właściwości bazy danych np. rozmiary plików, ich lokalizację i parametry zwracane przez DatabaseProperty. 

W tym miejscu należy się słowo wyjaśnienia w bazach jeśli chodzi o ich strukturę. Pamiętaj, że kompletna baza danych programu to przynajmniej 2 pliki (plik z rozszerzeniem mdf oraz ldf). Plik mdf zawiera dane programu czyli fizyczne wpisy o dokumentach, kartotekach itp. oraz plik ldf czyli plik tzw. logu transakcyjnego, w skrócie jest to taki techniczny plik ale o bardzo dużym znaczeniu.

W bardzo skrajnych przypadkach da się odzyskać bazę bez pliku ldf ale może to skutkować utratą części informacji, więc zawsze dbaj o odzyskanie obydwu plików jeśli nie posiadasz zwykłej kopii bazy danych.

W tej zakładce możesz wykonać także kompaktowanie bazy (polecenie SHRINK) oraz defragmentację (defragmentację indeksów).

Uwaga!

Jeśli nie musisz robić kompaktowania to go nie rób – ma ono negatywny wpływ na wydajność działania bazy danych, powinno się je robić tylko wtedy kiedy faktycznie baza danych jest bardzo duża i alokuje miejsce na dysku, które można odzyskać. Jeśli już musisz to zrobić to zawsze po tej operacji uruchom Defragmentację bazy w celu uporządkowania indeksów i zwiększenia wydajności.

Dodatkowo w zaawansowanych możesz sprawdzić jakie zainstalowane są poprawki dostarczone przez producenta lub wymusić ich instalację. Pamiętaj, że poprawki wgrywają się automatycznie:

  • co 3 dni
  • i jeśli można je wgrać na bazę (np. jest krótki czas bezczynności innych użytkowników, który umożliwia ich wgranie)

Jeśli zależy Ci na wymuszeniu wgrania zadbaj o to aby inni nie pracowali na bazie i wymuś wgranie poprawek przyciskiem Zainstaluj poprawki online.

W kolejnej części opiszę elementy związane z licencjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.