Firma Microsoft zgodnie z politykami wsparcia i rozwoju swoich produktów przypomina użytkownikom o zakończeniu wsparcia dla serii produktów 2008. Z punktu widzenia produktów WAPRO ERP kluczowe są dwa z nich czyli system operacyjny Windows Server 2008 R2 oraz silnik bazy danych SQL Server 2008 R2 .

Co to oznacza?

W praktyce oznacza to, że dla SQL Server od dnia 09.07.2019 r.
nie pojawią się żadne nowe aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami, bezpłatne lub płatne opcje pomocy technicznej ani aktualizacje zawartości technicznej online.

Dla Windows Server 2008 R2 datą graniczną jest 14.01.2020 r. i zakres zakończenia wsparcia jest analogiczny.

W praktyce oznacza to tyle, że jeszcze przez krótki czas producent będzie publikował wyłącznie aktualizacje związane z krytycznymi lukami bezpieczeństwa i nic więcej.

Dodatkowo zapewne firmy dostarczające oprogramowanie w oparciu te produkty sukcesywnie również będą wycofywać się ze wspierania swoich aplikacji na tych platformach. Platformy te obecnie mają 11 lat i jak nie trudno się domyślić od tego czasu zmieniło się wiele. Zwłaszcza w obszarze wydajności oraz bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Co robić?

Zawsze zalecam klientom, z którymi rozmawiam na temat planowania swojej infrastruktury aby planować jej czas życia na maks 5 lat. Wiem, że w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw panuje zasada, że dopóki działa to się nie rusza. Niestety czasy wiecznego sprzętu i wiecznych rozwiązań się kończą w każdej dziedzinie, która ma coś wspólnego z elektroniką. W związku z tym im szybciej zmienimy to podejście tym bezpieczniej dla naszego biznesu.

Alternatywa?

Jeśli nie chcesz dbać o swoją infrastrukturę w takim zakresie i co X lat wymieniać jej na nową. Jeśli nie widzisz w tym zysku i bezpieczeństwa to zleć to komuś innemu. Alternatywą może być rozwiązanie chmurowe np. usługa WAPRO Online, która pozwoli Ci zająć się biznesem poprzez abonamentowe rozliczanie. Dzięki temu nie musisz myśleć o tym jaka wersja systemu operacyjnego i silnika baz danych powinna być użyta. Model abonamentowy (SaaS) systemu ERP daje Ci też elastyczność w zakresie doboru sezonowych ilości zapotrzebowań na stanowiska – płacisz w danym miesiącu za tyle ile potrzebujesz.

Źródła:

Informacja o Windows Server

Informacja o SQL Server

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.