W trakcie wystawiania dokumentu użytkownik ma do dyspozycji opcje szybkiego wprowadzania towarów na dokument bez konieczności wywoływania kartoteki przyciskiem Dodaj.

Możliwości są dwie:

  • stosowanie czytnika kodów kreskowych – następuje przeszukiwanie kartoteki za pomocą kodu kreskowego przypisanego do towaru
  • stosowanie opcji F3 wyszukiwania towarów po indeksie katalogowym | indeksie handlowym | kodzie egzemplarzowym | numerze serii
  1. Czytnik kodów

Jeśli czytnik kodów kreskowych jest odpowiednio zaprogramowany (prefix F11, sufix F10) wystarczy „strzelić” czytnikiem w kod na opakowaniu. System znajdzie towar (jeśli jest kod w kartotece) a następnie wprowadzi go automatycznie na dokument.

Jeśli nie mamy czytnika a chcemy ręcznie wyszukiwać towary po kodzie wystarczy w oknie edycji dokumentu wybrać F11 na klawiaturze lub ikonę wyszukiwania po kodach. Pojawi się okno gdzie możemy ręcznie wpisać kod kreskowy i zatwierdzić wyszukiwanie. Jeśli towar zostanie odnaleziony wprowadzony zostanie z ilością = 1 i domyślną ceną sprzedaży dla danego kontrahenta.

WAPRO Mag wyszukiwanie kod kreskowy

Warto zaznaczyć, że czytnik ma swój tryb, który wpływa na działanie systemu po wczytaniu i odnalezieniu kodu.

  • Tryb dodawania – powoduje dodanie jednej ilości z pozycji dokumentu o tym kodzie
  • Tryb odejmowania – powoduje odjęcie jednej ilości z pozycji dokumentu o tym kodzie
  • Tryb nadpisywania – powoduje nadpisanie ilości w istniejącej pozycji dokumentu ilością 1 i domyślną ceną
  • Tryb szukania – powoduje odnalezienie towaru na liście pozycji
  • Tryb nowych pozycji – powoduje dodanie nowej pozycji na liście z ilością 1

Tryb zmieniamy ikoną obok przycisku wyszukiwania lub przyciskiem F9

2. Wyszukiwanie poprzez indeksy i numery za pomocą F3

Ta opcja powoduje wyszukiwanie w kartotece towaru po indeksie katalogowym | handlowym | numerze serii | kodzie egzemplarzowym a następnie wprowadzenie go do dokumentu w ilości  = 1 i domyślnej cenie.

Opcja ta w przeciwieństwie do wyszukiwania za pomocą czytnika nie wymaga urządzenia ani ręcznej wpisywania jest zawsze widoczna w dokumencie wystarczy wpisać w nią wartość i nacisnąć tabulator lub enter aby wprowadzić pozycję.

Kursor pozostanie dalej w tym polu, typ identyfikatora jaki stosujemy można wybrać z listy lub zmienić ręcznie skrótem F4.

WAPRO Mag wyszukiwanie po indeksach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.