Ukazały się nowe wersje programów WAPRO JPK, Fakir i Kaper.

Główny cel tych wersji to umożliwienie biurom rachunkowym procesu scalania plików JPK w przypadku kiedy firmy księgują niezależnie dane z rożnych lokalizacji.

Poniżej lista zmian poszczególnych programów:

WAPRO JPK 8.21.4

 • dodano mechanizmy scalania danych rejestrów VAT programów WAPRO Kaper oraz WAPRO Fakir z danymi znajdującymi się w zaimportowanych przez program finansowo – księgowy do modułu e-Dokumentów w celu wykonania scalonej deklaracji VAT-7 plików JPK_VAT. Scalone dane wysyłane są w postaci jednego pliku JPK_VAT;

  Uwaga – funkcjonalność wymaga jako programów źródłowych: WAPRO Fakir wersja 8.21.2lub WAPRO Kaper wersja 8.21.2

 • w procesie importu informacji z ewidencji VAT z programów finansowo – księgowych w celu przygotowania plików JPK_VAT dodano operację wstępnej weryfikacji danych w programie źródłowym. W przypadku pojawienia się błędów działanie kreatora importu jest przerywane przed pobraniem danych do programu WAPRO JPK;
  Funkcjonalność dodana również do wersji 8.21.2 rozszerzeniem online.
 • Dodano mechanizm uzupełniania pustych, wymaganych przez schemat pliku pól tekstowych słowem 'brak’;
  Funkcjonalność dodana również do wersji 8.21.2 rozszerzeniem online.
 • w procesie pobierania danych w celu przygotowania plików JPK_VAT wersja (2) v1-0 dodano grupowanie w jedną pozycję wszystkich dokumentów fiskalnych;
  Funkcjonalność dodana również do wersji 8.21.2 rozszerzeniem online.

WAPRO Fakir 8.21.2

 • wykonywanie deklaracji VAT na podstawie rejestrów VAT programu oraz informacji z zaimportowanych do e-dokumentów plików JPK_VAT. Zaimportowane pliki mogą zostać wysłane w scalonego pliku JPK_VAT z programu WAPRO JPK – warianty PRESTIŻ, BIURO i BUDŻET;
  Uwaga – do wysłania scalonego pliku JPK_VAT wymagana jest wersja WAPRO JPK numer 8.21.4.
 • Deklaracja VAT (wersja standardowa i elektroniczna) – dodano parametr firmy o nazwie Naliczaj deklaracje VAT bez zaokrąglania do pełnych złotych. Ustawienie wartości na TAK spowoduje naliczenie zarówno deklaracji w wersji standardowej jak i elektronicznej z dokładnością do jednego grosza – wariant BIZNES, PRESTIŻ;
 • wstępna weryfikacja danych do wysłania informacji z ewidencji VAT (JPK_VAT) – w programie dodano predefiniowane filtry w rejestrze VAT. W oknie przeglądarki rejestrów VAT, w każdym kontekście (sprzedaż, zakup, WNT itd), w filtrze (Ctrl+F7) dodano dwa filtry:
  • Brak danych kontrahenta: NIP, nazwy lub adresu;
  • Brak danych kontrahenta: NIP, nazwy lub adresu z pominięciem dokumentów fiskalnych;

Zastosowanie tych filtrów pozwala wyszukać wszystkie zapisy w rejestrach VAT z niepełnymi danymi, w których na przykład kontrahenci nie mają wypełnionego numeru identyfikacji podatkowej, nazwy lub adresu. Uzupełnienie tych brakujących danych w programie źródłowym może zapobiec problemom na etapie importu danych do programu WAPRO JPK
Funkcjonalność dodana również do wersji 8.21.0 rozszerzeniem online.

 • zaliczka na podatek (dawny formularz CIT-2)
  • dodano w danych firmy parametr Kwartalne naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
  • w formularzu kwartalnej CIT-2 dodano przenoszenie należnych zaliczek za poprzednie miesiące, jeżeli powyższy parametr jest zaznaczony;
  • podpowiadanie stawki 15% dla małego podatnika, od roku 2017;

WAPRO Kaper 8.21.2

 • dodano możliwość naliczania deklaracji VAT-7 na podstawie sumy danych z rejestrów VAT oraz danych pochodzących z importowanych do modułu e-Dokumentów plików JPK_VAT. Pliki będą zaimportowane razem z danymi z rejestrów VAT podczas pobierania danych przez WAPRO JPK i zostaną wysłane w postaci jednego scalonego pliku JPK_VAT na serwer Ministerstwa Finansów – wariant Biuro;
  Uwaga – wymagana wersja WAPRO JPK numer 8.21.4
 • dodano mechanizmy importu plików JPK_VAT do modułu e-Dokumenty – wariant Biuro;
 • Usunięty został obowiązek sporządzania rejestrów i deklaracji VAT przez osobę wskazaną jako upoważniona w firmie dla potrzeb wysłania dokumentów JPK VAT
 • Dzienny rejestr sprzedaży – zablokowana została możliwość wprowadzania zestawienia sprzedaży po dacie rozpoczęcia co miesięcznego wysyłania informacji z ewidencji VAT w postaci plików JPK. Jest to wymóg schematu JPK_VAT aby zarejestrowane transakcje miały dane kontrahenta: numer identyfikacji podatkowej, nazwę, adres. Dzienny rejestr sprzedaży nie spełniał tego wymagania.
 • Dodano deklaracja VAT-27 wzór 2
 • Zmieniono mechanizm naliczania deklaracji VAT-27 – rozliczanie miesięczne
 • Dodano pola „przedmiot opodatkowania” na formatkach programu i w wydrukach rejestrów VAT
 • dodano możliwość pokazywania / ukrywania linii na drzewkach okien przeglądarek;
 • Uzupełniono wydruku rejestrów VAT o numer zapisu w księdze, w tym dla zapisów wielokrotnych
 • Zwiększono pole nazwy skróconej kontrahenta do 50 znaków
 • Wyłączono odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne przy naliczaniu zaliczek na PDOF płacony metodą uproszczoną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *