W dniu 05.07.2022 r. opublikowano nową wersję systemu handlowo magazynowego Wapro Mag o numerze 8.70.6. Poniżej znajdziesz listę zmian i nowości wprowadzoną w tej wersji. Oznaczenia wariantów (S – Start, B – Biznes, P – Prestiż, PP – Prestiż Plus).

OGÓLNE

 • Zmodyfikowano funkcję kontroli MAGPKN_StanMagazynowy aby odpowiednio raportowała błąd stanu w poszczególnych firmach. – S,B,P,PP

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano moduł reklamacji jako rozszerzenie modułu zleceń serwisowych. Dokumenty docelowo będą podlegały także synchronizacji z modułem reklamacji dostępnym w usłudze Wapro B2B/Hybrid. – B,P,PP
  • Dodano nowy typ dokumentu Reklamacja
  • Dodano możliwość określenia Żądania klienta w ramach składanej reklamacji (Inne, Naprawa, Obniżenie ceny, Wymiany, Zwrot pieniędzy)
  • Dodano adres URL, który używany będzie przy zintegrowanych reklamacjach z usługą Wapro B2B/Hybrid
  • Dodano możliwość wprowadzania pozycji reklamacji (w przypadku integracji wiązane są z pozycjami dokumentów)
  • Dodano wydruk systemowy dokumentu reklamacji
 • Poprawiono zapisywanie zlecenia z numerem dłuższym niż 20 znaków. – B,P,PP

DOKUMENTY

 • Poprawiono podpowiadanie formy płatności przy grupowej realizacji zamówień na dokument handlowy. – S, B,P,PP
 • Poprawiono podpowiadanie opisu zwolnienia pozycji ze stawką ZW z poprzednich dokumentów. – S, B,P,PP
 • Dodano obsługę integracji z Krajowym Systemem e-Faktur w ramach integracji z usługą BusinessLink (funkcja jest w trakcie testów i ukryta jest dla użytkownika). – S, B,P,PP
  • Dodano parametr konfiguracyjny dot. wysyłki do KSeF
  • Dodano możliwość określenia daty odbioru oraz wysyłki dla kontrahenta oraz grupowe operacje
  • Dodano w buforze zakładkę prezentującą szczegóły dokumentu KSeF (numer, link do UPO, daty nadania i potwierdzenia)
  • Dodano możliwość tworzenia tokenu do komunikacji z wykorzystaniem API KSeF poprzez podpis kwalifikowany oraz możliwość wklejenia tokenu utworzonego w portalu podatnika
  • Dodano prezentowanie na listach oraz kontrolowanie w obiegu dokumentów numeru identyfikacyjnego KSeF
  • Dodano możliwość utworzenia paczki dla dokumentu reklamacji. – B,P,PP

TOWARY

 • Przywrócono kolejność pól na formularzu edycji ceny artykułu (najpierw narzut/marża potem ceny). -S,B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano obsługę usługi Pocztex 2.0 kurier dla operatora Poczta Polska. – S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Zmodyfikowano raporty CR dla zleceń serwisowych aby uwzględniały typ dokumentu Reklamacja. – B,P,PP
 • Dodano możliwość tworzenia obrazu w e-dokumentach po wydruku dla Potwierdzenia zamówienia oraz Oferty. – S,B,P,PP
 • Dodano drukowanie kodu kraju dostawy na wydrukach CR dokumentów handlowych. – P,PP
 • Dodano systemowy wydruk zlecenia serwisowego typu Reklamacja. – B,P,PP
 • Dodano systemowy wydruk Protokół reklamacji. – B,P,PP
 • Poprawiono funkcję zapisu wydruku do e-dokumentów przy włączonej opcji „Nie pokazuj okna przy wydruku” na oknie wydruku dokumentu. – S,B,P,PP
 • Poprawiono wydruk zamówienia z wypełnionymi długimi opisami w polu Uwagi oraz informacje dodatkowe. – S, B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano gniazdo obsługi dla przycisku „Wybór tytułem” z obsługą PRZED/PO a także zmienną PO, która zwraca wybrany tytuł z dostępnych opisów dokumentów finansowych. – PP
 • Poprawiono obsługę zmiennej @PESEL , w gnieździe XGKOAZ1, XGKODZ. – PP

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie dot. pobierania kursów walut z banku. – B,P,PP
 • Poprawiono możliwość usuwania dokumentów magazynowych powiązanych z dokumentem handlowym pomimo braku uprawnień. – B,P,PP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *