W nocy z 05.07 na 06.07 udostępniona została klientom nowa wersja platformy e-commerce Wapro B2C/B2B/Hybrid o numerze 4.6.0.

Poniżej lista wszystkich zmian i nowości.

Nowy sposób generowania adresów URL (SEO friendly)

W nowej wersji wprowadziliśmy możliwość wpływania na budowę adresów URL dotyczących stron Produktów, Kategorii, Ofert dedykowanych, Aktualności, Stron własnych i Stron systemowych. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest uzyskanie bardziej „przyjaznych” adresów URL, które są krótsze, łatwiejsze do czytania, a także optymalne z punktu widzenia SEO. Jednocześnie „stare” adresy URL są przekierowane (301) na nowy adres URL, dzięki czemu wprowadzone zmiany nie wpłyną na pozycjonowanie. Nowe adresy URL nie są włączone automatycznie, funkcję tę należy włączyć w Panelu Administracyjnym.

Rabat na zamówienie — reorganizacja interfejsu do konfiguracji

W celu łatwiejszej pracy z konfiguracją rabatów na zamówienie dokonaliśmy przebudowy interfejsu konfiguracyjnego. (Sklep → Konfiguracja → Rabaty i kupony → Rabat na zamówienie). Wszystkie istniejące warunki naliczania rabatu dla produktów i etykiet zostały zgrupowane w jednej zakładce: Kryteria naliczania. Wcześniej część z nich znajdowała się w zakładce Pola obowiązkowe. Dzięki zmianom konfiguracja rabatu na zamówienie, mimo wielu dostępnych opcji, stała się bardziej intuicyjna.

Rabat dla produktów – nowy typ rabatu i reorganizacja interfejsu do konfiguracji

Umożliwione zostało definiowanie progów rabatowych w zależności od ilości zakupionego produktu, jednocześnie dla wszystkich dostępnych w ramach rabatu produktów oraz i/lub indywidualnie dla konkretnych produktów w ramach tego samego rabatu. Jednocześnie przebudowaliśmy interfejs do konfiguracji rabatów produktowych, by praca w tym module była łatwiejsza, a konfiguracja bardziej intuicyjna.

Karta produktu – nowe możliwości w konfiguracji układu

Rozszerzona została możliwość konfiguracji wyglądu Karty produktu w Sklepie. Nowe opcje pozwalają na większą elastyczność w dobieraniu zarówno układu, jak i treści prezentowanych w Sklepie. Dzięki czemu może być on lepiej dostosowany do pełnienia swojej funkcji. Nowe opcje zgromadzone zostały w zakładce Strona produktu (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia Sklepu). Dodano również nowy Obszar:prawa kolumna, w którym podobnie jak w pozostałych obszarach można wyświetlać dostępne sekcje karty produktu.

Podpięcie pod Menu główne wstawki własnej

W Panelu administracyjnym (CMS → Konfiguracja układu RWD → Menu główne) dodano możliwość wybrania wstawki własnej jako pozycji menu. Opcja dostępna jest pod przyciskiem Dodaj pozycję menu. Po kliknięciu opcji wstawki pojawi się pole wyboru ze wszystkimi dostępnymi wstawkami zdefiniowanymi w (CMS→Edycja treści→Wstawki własne).

Menu główne – nowy układ drzewa kategorii

W opcji Drzewo kategorii (mega dropdown) (dostępnej w Panelu administracyjnym (CMS → Konfiguracja układu RWD → Menu główne) pod przyciskiem Dodaj pozycję menu) dodano opcję wyboru Konfiguracji układu. Poza dotychczasowym Poziomym układem drzewa kategorii dostępny jest też nowy układ Pionowy. Dodatkowo umożliwiono podpięcie do drzewa kategorii jednej wybranej wstawki własnej.

Wyświetlanie cen zależnie od typu odbiorcy (Hybrid)

Dla kont typu Hybrid w Panelu administracyjnym (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia Sklepu → Sprzedaż) wprowadzono podział konfiguracji na konfigurację dla klienta indywidualnego i użytkownika firmowego, dla których utworzono osobne zakładki ustawień. Do nowych zakładek trafiły ustawienia z sekcji głównej:

  1. Sposób wyświetlania ceny – Netto/Brutto;
  2. Podsumowanie wartości zamówienia na podstawie – wartości netto/wartości brutto;
  3. Minimalna kwota zamówienia w walucie bazowej;
  4. Minimalna ilość zamówienia w jednostce bazowej;

Wyświetlanie dostępności zależnie od typu odbiorcy (Hybrid)

Dla kont typu Hybrid w Panelu administracyjnym (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia Sklepu → Prezentacja dostępności) wprowadzono podział konfiguracji na konfigurację dla klienta indywidualnego i użytkownika firmowego, dla których utworzono osobne zakładki ustawień. Do nowych zakładek trafiły ustawienia z sekcji głównej:

  1. Typ prezentacji stanów magazynowych – Prosty/Stopniowy/Brak prezentacji;
  2. Pokaż ilość;
  3. Pokaż dostępną ilość (pokaż dostępną ilość produktów w komunikacie w momencie kiedy użytkownik spróbuje ją przekroczyć);
  4. Zakres stanów magazynowych – wybór i ustawienie zakresów skali;

Dodawanie załączników do Karty produktu w postaci linków do zasobów zewnętrznych

Na karcie produktu (Sklep → Asortyment → Produkty) w zakładce Załączniki umożliwiono dodanie załączników poprzez adresy URL. Po kliknięciu w nowy przycisk Dodaj URL pojawia się okno, w którym należy wpisać/wkleić adres URL pliku do załączenia i kliknąć przycisk Pobierz. Zostanie sprawdzony rozmiar i rodzaj pliku oraz uzupełniona nazwa i tag. Nazwę i tag można edytować zarówno podczas dodawania załącznika, jak i później wybierając opcję Edytuj pod danym załącznikiem.

Wydzielanie pozycji niedostępnych do nowego koszyka

W nowej wersji dodano możliwość wydzielania pozycji niedostępnych z zamówienia do nowego koszyka. Funkcja jest dostępna tylko przy włączonej funkcji Wiele koszyków. Włączenie funkcji jest dostępne w Panelu administracyjnym (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia Sklepu → Proces składania zamówienia) w dolnej części sekcji Ustawienia procesu składania zamówienia.

Nazwa koszyka i informacje o wybranym oddziale widoczna w trakcie składania zamówienia

W przypadku włączonej funkcji Wiele koszyków dodana została nazwa koszyka do nagłówka podsumowania zamówienia (w koszyku) i nagłówka panelu produktów ostatnio dodanych (po najechaniu na ikonę koszyka). Dodatkowo w przypadku włączenia funkcji Lekki koszyk (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia Sklepu → Proces składania zamówienia), w nagłówku podsumowania zamówienia dodano pływającą belkę z nazwą oddziału/magazynu/punktu odbioru.

Sortowanie wartości atrybutów

Dla atrybutów (Sklep → Asortyment → Atrybuty) typu Liczbowy, Tekstowy tłumaczony oraz Kolor o zdefiniowanych typach wartości wprowadzono możliwość alfabetycznego sortowania wartości. Na liście wartości dodano również kolumnę Kolejność. Po kliknięciu przycisku Zmień kolejność nad listą wartości danego atrybutu wyświetli się okno umożliwiające ręczną zmianę kolejności wartości oraz nowy przycisk Sortuj alfabetycznie.

Wymaganie załącznika zamówienia dla określonej metody dostawy

Dodano możliwość określenia, że dla danej metody dostawy wymagany jest załącznik. Opcja jest dostępna w Panelu administracyjnym (Sklep → Konfiguracja → Metody dostawy). Podczas tworzenia lub edycji metody dostawy w zakładce Dane podstawowe można zaznaczyć opcję Wymagany załącznik.

Notatka operatora

Dodano w Panelu administracyjnym na karcie zamówienia nowy panel Notatka operatora z możliwością dodania/edycji notatki operatora dla danego zamówienia. Notatka taka jest widoczna tylko w Panelu Administracyjnym. Dodawanie/edycja notatki dostępna jest dla operatorów z głównym uprawnieniem Menadżer zamówień lub z uprawnieniem cząstkowym Menadżer notatki operatora w zamówieniach.

Dodano przycisk Zapytaj o produkt w wynikach wyszukiwania w przypadku gdy nie zostaną znalezione produkty odpowiadające kryteriom wyszukiwania. Przycisk przekierowuje do formularza kontaktowego, ze wstępnie uzupełnionymi o treść zapytania danymi.

Nowy systemowy schemat wyglądu

Udostępniono nowy systemowy schemat wyglądu Sklepu elegant. Schemat jest dostępny w Panelu Administracyjnym w (CMS → Konfiguracja wyglądu → Schematy wyglądu → Schematy systemowe). Po najechaniu kursorem na kartę schematu pojawiają się opcje jego włączenia, podglądu w sklepie lub pobrania źródła.

Tłumaczenie zgód na języki dodatkowe

Dodano możliwość edycji tłumaczeń zgód w językach dodatkowych. Edycja jest dostępna na karcie danej zgody w Panelu Administracyjnym (Sklep → Konfiguracja → Słownik zgód)

Minimalna ilość produktów wymagana do złożenia zamówienia

Możliwe jest ustawienie minimalnej ilości produktów, która jest wymagana, aby móc złożyć zamówienie. Ilość ta jest liczona w jednostce bazowej. Konfiguracja jest dostępna w ustawieniach sprzedaży (Administracja → Konfiguracja slepu → Sprzedaż) w polu Minimalna ilość zamówienia w jednostce bazowej. Po wprowadzeniu liczby w tym polu pojawi się kolejne: Strategia łączenia minimum kwotowego i ilościowego. Jeżeli z rozwijanej listy wybierzemy opcję Wymagaj spełnienia obydwu, do złożenia zamówienia będzie wymagane spełnienie zarówno warunku minimalnej kwoty (jeżeli jest ustawiona), jak i warunku minimalnej ilości.

Oferty standardowe i dedykowane — filtrowanie według grupy

W Panelu administracyjnym dodano możliwość filtrowania po grupach oddziałów kontrahentów na liście ofert standardowych lub dedykowanych (Sklep → Asortyment → Oferty → Oferty standardowe / Oferty dedykowane). Filtrowanie oraz sortowanie dostępne jest na liście ofert w kolumnie Grupa.

Zmiany w VAT w podsumowaniu

Dodana została opcja konfiguracji procesu zakupowego, dzięki której możliwe jest prezentowanie podsumowania zamówienia według stawek VAT. Ustawienie Wyświetlaj podsumowanie zamówienia wg stawek VAT dostępne jest w konfiguracji procesu składania zamówienia (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia).

Karta Produktu — możliwość konfiguracji daty obowiązywania ceny promocyjnej

W nowej wersji rozszerzona została możliwość edycji wartości procentowej rabatu oraz dat obowiązywania ceny po rabacie. Modyfikacja tych danych możliwe jest na karcie produktu w zakładce Ceny (Sklep → Asortyment → Produkty).

Wymuszenie odświeżenia zdjęcia konkretnego produktu w sklepie

W nowej wersji dodaliśmy możliwość wymuszenia odświeżenia zdjęcia produktu w sklepie. Funkcja ta może być przydatna, gdy integracyjnie uległa zamiana danego zdjęcia na inne, bez zmiany identyfikatora tego zdjęcia. Ze względu na fakt, że w takiej sytuacji nie ulega zmianie URL do danego zdjęcia, to zaartość takiego zdjęcia może być przechowywana w mechanizmach cachujących na serwerach CDN oraz w samej przeglądarce użytkownika. Skutkiem tego może być wyświetlanie się zdjęcia poprzedniego, zamiast dodanego. Wywołanie odświeżenia powoduje zmianę identyfikatora zdjęcia, co z kolei wymusza pobranie go na nowo, bez korzystania z cache CDN, czy cache przeglądarki. Przycisk odświeżenia widoczny jest w prawym górnym rogu danego zdjęcia produktu w Panelu Administracyjnym.

Parametr pozwalający wyłączyć podgląd cen produktów (B2B i Hybrid)

Możliwe jest ograniczenie użytkownikowi podglądu cen w sklepie. Można to skonfigurować za pomocą nowej roli użytkownika: Operator bez podglądu cen. Opcja dostępna jest na karcie konkretnego użytkownika, w zakładce Role (Sklep → Sprzedaż → Użytkownicy → Role ).

Google Shopping: uwzględnienie ceny promocyjnej (sale_price)

Wprowadzona została zmiana w transformacie Google Shopping uwzględniająca cenę promocyjną za produkt — atrybut sale_price. W okresie obowiązywania promocji klienci będą widzieli tę cenę jako cenę produktu, zamiast ceny regularnej price. Możliwe jest także wyświetlanie obu tych cen tak, aby klient mógł je porównać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.