W dniu 28.11.2019 r. opublikowana została nowa wersja programu magazynowo handlowego WAPRO Mag.

Poniżej prezentuję listę zmian i nowości:

OGÓLNE

 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania aplikacji po wskazanym czasie bezczynności oraz opcjonalnego jej zamknięcia. Funkcje realizowane przez parametr użytkownika. – S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie filtrów w taki sposób aby w przypadku braku znalezienia odpowiednika kontrolka nie blokowała się co umożliwi kopiowanie jej zawartości. – S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Zmodyfikowano działanie faktur zaliczkowych w przypadku mechanizmu podzielonej płatności brana jest pod uwagę kwota z wartości towaru (jako całość) a nie jako poszczególne dokumenty fv zaliczkowej. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość weryfikacji kwot do mechanizmu podzielonej płatności dla faktur zakupu. -S,B,P,PP
 • Dodano w dokumentach handlowych w filtrze dokumentów (F8) – nowy filtr dla dokumentów podlegających lub nie pod mechanizm podzielonej płatności. – S,B,P,PP
 • Dodano w dokumentach Intrastat możliwość grupowego usuwania pozycji. – P,PP
 • Dodano nowy parametr użytkownika „Ustawianie znacznika podzielonej płatności na fakturach” – określa tryb pracy znacznika dokumentów handlowych podlegających podzielonej płatności wg kryteriów ustawowych. -S,B,P,PP
 • Dodano w liście szczegółów dokumentu handlowego na zakładce Pozycje kolumny „Ilość dostępna w mag.” oraz „Stan w mag.”. -S,B,P,PP
 • Dodano weryfikację podczas tworzenia polecenia przelewu dla dokumentu czy kwota pozostało jest większa od 0. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość realizacji dokumentu na fakturę bez konieczności jego zaznaczania. -S,B,P,PP
 • Dla opcji rozlicz rozrachunku, który wygenerowano do FV oznaczonej mechanizmem podzielonej płatności opcja Podzielonej płatności w rozliczeniu zaznacza się automatycznie. S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano nowy filtr w zakładce 4) Ceny, narzuty, fundusze rolne, akcyza o nazwie Posiada wypełnione pola opisowe. Pozwala wyfiltrować towary posiadające uzupełnione pole (uwagi, ostrzeżenie lub opis, lub wszystkie na raz) a także filtrować o zawartości pola. S,B,P,PP
 • Dodano w kreatorze zestawień w polach Artykułu znacznik czy podlega pod mechanizm podzielonej płatności. -B,P,PP
 • Dodano w oknie sprzedaży wiązanej kolejności pozycji. -B,P,PP
 • Dodano w konfiguracji pól podlegających synchronizacji znacznik „Asortyment objęty mechanizmem PP”. -B,P,PP
 • Zmodyfikowano format daty zapisywany w opisie ceny promocyjnej z DD/MM/YYYY na DD.MM.YYYY. – S,B,P,PP

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano możliwość zmiany stawki VAT, co pozwala prawidłowo fakturować zlecenia dokumentami walutowymi. – B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano weryfikację podczas pobierania danych z GUS w przypadku wykrycia daty wykreślenia z rejestru z opcją przerwania procesu pobierania. – B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano na wydruku rejestru VAT oznaczenie dokumentów podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności (gwiazdka w kolumnie LP). – S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku Faktury VAT oznaczenie pozycji podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny)  drukuje się to domyślnie. – S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku Faktury VAT podsumowanie kwoty dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny)  drukuje się to domyślnie. – S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku CR zlecenia serwisowego sekcję Sprzęt odebrano po naprawie. – P,PP
 • Dodano w kreatorze zestawień w grupie pól dla dokumentu handlowego znacznik informujący czy dokument podlegał pod mechanizm podzielonej płatności czy nie. -B,P,PP

ZLECENIA PRODUKCYJNE

 • Dodano w konfiguracji firmy nowy parametr w sekcji zleceń produkcyjnych „Sygnatura typu dokumentu przychodu dla zleceń produkcyjnych”. Umożliwia wskazanie innego typu dokumentu dla przychodu ze zleceń niż PW. – P,PP

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Dodano obsługę terminala PayTel Ingenico Desk3200 (terminal nie obsługuje wysłania kwoty korekty na urządzenie). – S,B,P,PP
 • Dla drukarek Novitus BONO Online, DEON Online, HD Online dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie dodatkowych pozycji, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie. – S,B,P,PP
 • Dla drukarek Thermal XL2 ONLINE, Posnet Thermal HD ONLINE, Posnet Trio ONLINE, Posnet TEMO ONLINE dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie. – S,B,P,PP
 • Dodano dla drukarki Posnet Thermal FV wydruku faktury oraz numeru NIP na paragonie. – S,B,P,PP
 • Dodano obsługę kasy Elzab Mini Online. – B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano obsługę gniazd rozszerzeń w module dokumentów SAD. – P,PP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *