W ostatniej aktualizacji systemu WAPRO Mag o numerze 8.50.2 pojawiło się kilka zmian w obszarze mechanizmu podzielonej płatności.

Z punktu widzenia użytkownika, który rozpoczął pracę z tymi funkcjami już wersji 8.50.2 nie wymaga to od niego rekonfiguracji. Zmiany są bardziej rozszerzeniem obecnego stanu niż wywróceniem logiki do góry nogami.

Ustawianie znacznika na dokumencie

Dotychczas system sam podejmował decyzję, kiedy znacznik ma być ustawiony. Odbywało się to na podstawie kryteriów ustawowych (wartość dokumentu, forma płatności oraz statu czynnego podatnika VAT). Aktualizacja umożliwia użytkownikom ustawienie parametru użytkownika dostępnego w sekcji dokumenty handlowe o nazwie Ustawianie znacznika podzielonej płatności na fakturach.

Przyjmuje on 3 stany:

 • automatycznie – system bada kryteria (podczas zatwierdzania całego dokumentu)
 • ręcznie – użytkownik może ustawiać znacznik nawet jeśli kryteria nie są spełnione, w tym stanie system jednak ustawia znacznik jeśli użytkownik go zdejmie ale wykryte zostaną ustawowe przesłanki, że powinien być ustawiony
 • zawsze ustawiony – wymuszenie dla każdej faktury ustawienia tego znacznika

Oznaczenie na wydrukach

W aktualizacji dodane zostały także nowe elementy na wydrukach dotyczące mechanizmu MPP:

 • wydruk faktur systemowych
  • dodano parametr w edycji wariantu Drukuj informacje o podzielonej płatności. Powoduje on oznaczenie pozycji z MPP gwiazdką w kolumnie LP a także wydrukowanie podsumowania o MPP
 • wydruk faktur CR
  • dodano automatyczny wydruk oznaczania MPP oraz sekcji podsumowania
 • wydruk rejestru VAT
  • dodano oznaczanie faktur z MPP na wydruku rejestru

Weryfikacja kwot MPP

Użytkownicy znają z programu funkcję weryfikację kwot dla faktur zakupu. Pozwala ona zmienić kwotę VAT rejestrowanego dokumentu w przypadku otrzymania faktury z systemu korzystającego z innego algorytmu niż WAPRO Mag. Ustawodawca dopuszcza różne algorytmy obliczania VATu co może powodować rozbieżności. Aby kwoty VAT z otrzymanego dokumentu oraz w systemie były zgodne można przebić wyliczenie programu na to co jest na otrzymanym wydruku (to ma wyższość).

Analogicznie dodana została możliwość przebicia kwot w kontekście dokumentu MPP.

Podczas zatwierdzania faktur zakupu pojawia się okno weryfikacji kwot a w nim nowa opcja Weryfikacja kwot MPP.

WAPRO Mag mechanizm podzielonej płatności

Rozliczanie rozrachunku

Jeśli wystawisz fakturę z MPP a następnie klikniesz rozlicz na rozrachunku do niej utworzonego to w rozliczeniu w zakładce 4 odpowiadającej za MPP, automatycznie zaznaczy się rozliczenie tą metodą z zaproponowaniem odpowiednich kwot.

Comments

 1. „Aktualizacja umożliwia użytkownikom ustawienie parametru użytkownika dostępnego w sekcji dokumenty handlowe o nazwie Ustawianie znacznika podzielonej płatności na fakturach.”
  Proszę dokładniej. Jak np.administrator>konfiguracja firmy>dokumenty handlowe……. ale tam nic takiego nie ma.
  Jeśli gdzie indziej to gdzie?

  1. Dobrze Pan szuka tylko nie w konfiguracji firmy tylko Użytkownika tak jak podałem „parametru użytkownika” 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *