W dniu 16.05.2019 r. opublikowano nową wersję programu do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów WAPRO Kaper 8.41.0.

W programie wprowadzono następujące zmiany:

 • Naliczanie kosztów samochodów osobowych przez podatników VAT – zostało rozbudowane o możliwość naliczania kosztów podatkowych:
  • Ubezpieczeń oraz rat leasingowych.
  • Eksploatacji dla wszystkich rodzajów samochodów zarejestrowanych w kartotece Samochody. Również tych ze 100% odliczeniem VAT.
 • Środki trwałe:
  • Dodano możliwość definiowania dla środka trwałego będącego samochodem osobowym (tj. środka trwałego powiązanego z pozycją kartoteki „Samochody” będąca samochodem osobowym), limitów dla kwot kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów. Limity mogą być definiowane dla różnych okresów rozliczeniowych i mają wpływ na ograniczenie wysokości podatkowych odpisów amortyzacyjnych.
  • Dla operacji sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, przeprowadzanej z datą po 1 stycznia 2019 zmieniony został sposób naliczania kosztów podatkowych w tej operacji.
   Dostosowano go do obowiązujących przepisów Art. 24 ust.2 pkt. 2a ustawy o pdof;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.