W dniu 15.05.2019 r. opublikowana została nowa wersja programu magazynowo sprzedażowego WAPRO Mag.

W wersji 8.40.6 wydanie 1 z dnia 2019-05-15 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S – START , B – BIZNES , P – PRESTIŻ, PP – PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Zmodyfikowano sposób zapisywania kolejności pozycji podczas wyboru grupowego towarów na dokument. Program pomimo ustawienia sortowania wg kolejności dodawania nie dodawał pozycji wg zaznaczania towarów przed grupowym wprowadzeniem na dokument. – S,B,P,PP
 • Dodano we wszystkich miejscach gdzie są podpięte e-dokumenty nową operację kasowania załączników z e-dokumentów dla zaznaczonych elementów. – S,B,P,PP
 • Zabezpieczono proces eksportu dokumentów do elektronicznego polecenia przelewu aby znak nowej linii w tytule nie powodował przenoszenia części danych do nowej linii. – S,B,P,PP
 • Dodano w edycji danych firmy możliwość wprowadzenia dodatkowych numerów NIP dla krajów UE, w których przekroczono limit sprzedaży internetowej. – P,PP
  • Podczas wystawiania dokumentu system sprawdza istnienie numeru NIP dla kraju odbiorcy i zakres dat, jeśli zapis istnieje dokument oznaczony jest do kraju docelowego i pomijany jest w wydruku rejestru VAT krajowego oraz JPK_VAT
  • Dodano filtr na oknie dokumentów handlowych umożliwiający filtrowanie dokumentów, handlowych, który powinien być podatkowo rozliczony w innym kraju
  • Dodano drukowanie tych numerów NIP na dokumentach wystawianych do krajów, dla których zostały one zdefiniowane w podanym okresie

PACZKI

 • Dodano integrację z operatorem kurierskim DPD. – S,B,P,PP
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim GLS. – S,B,P,PP
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano możliwość obsługi wielu adresów nadań i zwrotów w trakcie tworzenia paczek. – S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość grupowego realizowania zaznaczonych zamówień na dokumenty handlowe w modelu jedno zamówienie = jeden dokument handlowy lub wiele zamówień na jeden dokument handlowy z grupowaniem zamówień względem kontrahenta. Celem funkcji jest automatyczne wystawianie faktur do zamówień pochodzących z aukcji lub sklepów internetowych.  – B,P,PP
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD, pola inicjują się wartościami z ostatnio wybranej pozycji do dokumentu. – P,PP
 • Dodano obsługę operacji dodatkowych i gniazd rozszerzeń do operacji dodatkowych w oknie dokumentu SAD. – P,PP
 • Dodano możliwość wprowadzenia grupowego rabatu na pozycje dokumentu SAD. Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na oknie pozycji SAD. – P,PP
 • Dodano możliwość edycji pola numer własny w dokumencie deklaracji Intrastat. Jeśli użytkownik nie wpisze wartości to podczas generowania pliku Intrastat wygeneruje się numer jak dotychczas. – P,PP
 • Dodano możliwość kojarzenia dokumentu finansowego, który wystawiony jest na operatora płatności skojarzonego z kontrahentem wybranym do dokumentu handlowego. – S, B,P,PP
 • Dodano sumowanie finansowych dokumentów walutowych. – S,B,P,PP
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu Oferty – Utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji. – P,PP
 • Dodano możliwość obsługi pola Uwagi w dokumentach handlowych, które są zaksięgowane, bez konieczności udzielenia uprawnienia do edycji dokumentu zaksięgowanego. – S, B,P,PP
 • Dodano zmienne dotyczące linków szybkich płatności w module wiadomości SMS uruchamianym w kontekście dokumentu handlowego. – S,B,P,PP
 • Uwzględniono pole nazwa c.d. w oknie pozycji dokumentu zlecenia produkcyjnego. – P,PP
 • Dodano nowy status dla dokumentu Zlecenia serwisowe o wartości Zamknięte. – P,PP
 • Dodano ostrzeżenie podczas zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej o zmianie formy płatności i rabatu na skutek zmiany kontrahenta. – S,B,P,PP
 • Dodano w pliku eksportowym ECOD XML sekcję OrderLineNumber, zawiera ona kolejność wprowadzania oryginalnej pozycji na dokument zamówienia. Jeśli przenoszone są wybrane pozycje, sekcja będzie zawierała luki w numeracji. – P,PP
 • Dodano nowy parametr konfiguracji użytkownika – Fiskalizacja przy wystawianiu FV – pozwala on pomijać fiskalizację podczas wystawiania FV z okna sprzedaży detalicznej pomimo włączonej fiskalizacji i podłączonej drukarki fiskalnej. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wyszukiwania pozycji wg kodu kreskowego w oknie korekty analogicznie do innych okien pozycji dokumentów. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość uruchamiania z menu prawego przycisku myszy modułu e-Dokumenty. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość edycji adresu dostawy bez konieczności edycji całego dokumentu. – S,B,P,PP
 • Dodano nową opcję Dla transmisji pozostaw ceny wpisane w kolektorze w oknie bufora kolektora obok opcji Nowa transm.. Opcja umożliwia przeniesienie cen z kolektora do pozycji dokumentu. – P,PP
 • Dodano komunikat podczas kasowania dokumentu RW/PW wygenerowanego ze zlecenia, że jego skasowanie nie ma wpływu na stan dokumentu zlecenia jakim zostało ono wygenerowane. – P,PP
 • Przywrócono proponowanie wprowadzania poprzednich wartości VAT w oknie weryfikacji kwot, podczas zapisywania zmodyfikowanego dokumentu zakupu. – S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano logikę kopiowania uwag z zamówienia na dok. handlowy w sytuacji kiedy w dok. handlowym wstawione są jakieś uwagi, od teraz dostępne będą następujące opcje:
  • Wybierz i zastąp uwagi dokumentu – pobiera uwagi z zamówienia i nadpisuje uwagi dok. handlowego
  • Wybierz i dołącz do uwag dokumentu – pobiera uwagi z zamówienia i dokleja do uwag dok. handlowego
  • Anuluj – anuluje operacje przenoszenia uwag z zamówienia do dok. handlowego

TOWARY

 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy w grupie Artykuły – Synchronizacja definicji produktów (Pozostaw, Rozłącz, Kopiuj), który wpływa na logikę synchronizacji definicji produktów w magazynach o tym samym wyróżniku.  – B,P,PP
  • Pozostaw, działa jak dotychczas
  • Rozłącz – w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będzie pusto
  • Kopiuj – w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będą powielone definicje
 • Dodano możliwość importu/eksportu cen artykułów z pliku CSV. – S,B,P,PP
 • Dodano odpinanie/przypinanie rubryk cenowych od kategorii w przypadku włączenia synchronizacji cen z uwzględnieniem wyróżnika synchronizacji. – B,P,PP
 • Dodano uprawnienie Oglądanie indeksów i nazw producenta, w przypadku jego odebrania zostaną ukryte indeksy i nazwy w oknie kartoteki artykułów, w oknie pozycji dokumentów, w pliku eksportu CSV/Excel. -B,P,PP
 • Dodano nową kolumnę W produkcji na zakładce szczegółów Stany w magazynach, prezentuje ile towarów jest do wyprodukowania wg zleceń produkcyjnych. – P,PP 
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy Powielanie artykułu – cenniki. Pozwala on przenosić wszystkie, wybrane lub nie przenosić cenników indywidualnych z powielanego towaru do nowego. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość kopiowania pola Nr artykułu w oknie edycji towaru – S,B,P,PP
 • Uwzględniono powielanie atrybutu dostępności w sklepie B2C/B2B podczas powielania artykułu. – S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano proponowanie ilości w procesie generowania zamiennika wzajemnego, do tej pory system proponował zawsze wartość 1 obecnie będzie proponował ilość wynikającą z pierwotnej definicji zamiennika. -B,P,PP
 • Dodano kolumnę Kod CN w kartotece artykułów. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania towarów do sprzedaży wiązanej. – B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano uprawnienie na operację powielenia kontrahenta. – B,P,PP
 • Dodano automatyczne wykrywanie czy w schowku systemowym zawarty jest prawidłowy numer NIP w trakcie pobierania danych z GUS. Jeśli schowek zawiera poprawny numer NIP jest on automatycznie wklejany w pole Numer NIP w oknie pobierania danych z GUS. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość grupowego wycofania zgody RODO. – S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano na wydruku korekty zmieniającej kontrahenta dane przed i po kontrahenta. – S,B,P,PP
 • Dodano w module crystalrap.exe automatyczne logowanie komunikatów do tabeli MAG_CRYSTALREPORT_LOG jeśli moduł wywoływany jest z parametrem wiersza poleceń PDF lub Edokum_PDF. Komunikaty nie będą pojawiać się na ekranie blokując dalsze działanie modułu. – P,PP
 • Dodano do wydruku systemowego raportu Zlecenie serwisowe sekcję Stan urządzenia. – B,P,PP
 • Przywrócono separatory w formie spacji pomiędzy tysięcznymi grupami na wydruku faktury. – S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr wydruku Ukryj termin realizacji na raporcie zamówienia. – S,B,P,PP
 • Dodano tłumaczenie wartości pola Forma płatności na raporcie Faktura VAT – wzór własny – polsko-angielski. – P, PP
 • Dodano drukowanie pola NIP na wydruku Stan rozrachunków – raport szczegółowy. – S,B,P,PP
 • Dodano sortowanie (wg nazwy, indeksu lub kolejności dodawania pozycji) w raporcie Faktura VAT wzór własny polsko-angielski. – P,PP
 • Dodano na wydruku dokumentu Faktury WNT możliwość ustalenia czy rabat ma się drukować. – P,PP

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Dodano na wydruku paragonu z drukarki Elzab Mera+, Zeta, D10 opis pozycji. – S,B,P,PP

CRM

 • Dodano wyświetlanie zadań CRM użytkownika po zalogowaniu do aplikacji. – S,B,P,PP
 • Podczas przenoszenia zadań pomiędzy kalendarzami pracowników dodano propozycję zamiany tych pracowników skojarzonych z kalendarzami. -S,B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano zmienne do obsługi pól dodatkowych w Dokumenty magazynowe – Okno danych dokumentu magazynowego – Dodawanie lub poprawianie dokumentu magazynowego – Zdarzenia związane z pojedynczą pozycją – Dodawanie lub poprawianie lub usuwanie pozycji – Po (XGMOAYA2) oraz Dokumenty handlowe – Okno danych dokumentu handlowego – Dodawanie lub poprawianie dokumentu handlowego – Zdarzenia związane z pojedynczą pozycją – Dodawanie lub poprawianie lub usuwanie pozycji – Po (XGHOAYA2). – PP
 • Dodano zmienną $DokKrajowy w gniazdach dot. edycji i dodawania faktur. – PP
 • Dodano zmienną $IdArtykulu w gniazdach XGHPDO1 – Dokumenty handlowe\Okno danych pozycji dokumentu handlowego\Dodawanie pozycji\Otwarcie okna danych pozycji\Przed XGHODYD1 – Dokumenty handlowe\Okno danych dokumentu handlowego\Dodawanie dokumentu\Zdarzenia związane z pojedynczą pozycją\Dodawanie pozycji\Przed. – PP
 • Zmodyfikowano działanie zmiennych $OpcjaPWzRW oraz $OpcjaTylkoRW do obsługi trybu OUTPUT w oknie zlecenia produkcyjnego. – PP
 • Dodano zmienną $KontrolujLimitKupiecki w kontekście gniazd rozszerzeń dokumentu magazynowego. – PP
 • Dodano w obsłudze tabel dodatkowych ustawienie domyślnego pola po którym ma być sortowanie tabeli dodatkowej na poziomie konfiguracji tabeli oraz dołożono zapamiętanie sposobu sortowania rosnąco/malejąco. – PP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *