W dniu 02.03.2018 r. ukazała się nowa wersja systemu Finansowo księgowego WAPRO Fakir.

W wersji wprowadzono następujące zmiany:

  • MPK – zwiększono ilość dostępnych wskaźników z 5 do 10 – wariant Biuro Plus oraz Prestiż;
  • Gotowość do JPK_VAT – w menu podręcznym okna przeglądarki deklaracji VAT dodano polecenie ustawiania znacznika gotowości dla aktywnej firmy i zdefiniowanego okresu rozliczeniowego;
  • Rozrachunki – w rozliczaniu ręcznym przywrócona została możliwość rozliczania korekt korektami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *