W dniu dzisiejszym opublikowana została najnowsza odsłona platformy e-commerce dla pakietu Wapro ERP.

Nowa wersja otrzymała numer 4.0 i udostępnia szereg ciekawych zmian.

Integracja z usługą FileRobot

Rozwiązanie to wprowadza zupełnie nowy wymiar serwowania użytkownikom treści w formie obrazków. Jest to rozwiązanie klasy CDN czyli z ang. Continous Delivery Network. Rozwiązania tego typu stosowane są zarówno do treści statycznych jak również obrazków i ich celem jest dostarczenie jak najszybciej użytkownikowi końcowemu tej treści. Zasoby udostępniane są z najbliższej dla danego użytkownika lokalizacji. Oznacza to, że są serwowane najszybciej jak to możliwe uwzględniając miejsce z którego łączy się do sklepu kupujący.

Zmiany w modelu sprzedaży uslugi

W wersji 4.0 dla użytkowników oferowane będą dodatkowe funkcjonalności jako odpłatne usługi. Zmiana ma na celu dostarczanie najbardziej wymagającym klientom zmian, które nie są popularne i nie znajdują odpowiedniej liczby użytkowników do standardowej wersji platformy. Na początek katalog zawiera 3 usługi:

  • Program Lojalnościowy – obecny dotąd w wersji standardowej, wyniesiony został do usługi dodatkowej (Klienci korzystający dotąd z Programu Lojalnościowego mają włączoną tę usługę czasowo bez dodatkowych opłat);
  • Logowanie zmian danych – funkcja umożliwiająca przegląd zmian na wszelkich danych biznesowych, jakie miały miejsce w systemie, kiedy i przez kogo zostały dokonane;
  • White Labeling – funkcja pozwalająca na wyłączenie informacji o nazwie platformy WAPRO B2C/B2B/Hybrid ze stopki maili wysyłanych do klientów i ze stopki sklepu.

Zmiany techniczne i funkcjonalne

Zmiany optymalizacyjne w zakresie SEO

W nowej wersji wprowadziliśmy szereg zmian umożliwiających wprowadzanie w sklepach kolejnych usprawnień pod kątem SEO. Zmiany te to m.in.:
– Poprawa indeksacji stron kategorii;
– Umożliwienie definiowania nagłówków H1, meta tytułów, meta opisów dla stron własnych, systemowych, stron ofert, kategorii i szczegółów produktów oraz aktualności;
– Grupowa edycja ww. nowych elementów dla wielu produktów i kategorii;
– Wyłączenie lazy loadingu elementów stron sklepu dla robotów indeksujących;
– Optymalizacja SEO elementu Breadcrumb.


Szczegóły dotyczące ww. zmian opisane zostały w wykazie w wersji PDF.

Obsługa promocji w formie darmowej dostawy

Nowa wersja wnosi możliwość udostępnienia użytkownikom promocji w formie darmowej dostawy. Dzięki temu można zaoferować im bezpłatną dostawę jako dodatkową zachętę do składania zamówień. Szerokie możliwości parametryzacji promocji pozwolą na precyzyjne wskazanie czasu obowiązywania, objętego promocją asortymentu, czy odbiorców, mogących skorzystać z promocji. Możliwe jest także zaoferowanie darmowej dostawy na podstawie kodu rabatowego.

Możliwość dodawania załączników podczas składania zamówienia

Umożliwiono dodawanie załączników podczas składania zamówienia. Dzięki temu zamawiający może w łatwy sposób dodać do zamówienia, np. list przewozowy dla przewoźnika, który ma realizować transport, lub inne dokumenty, jakie może chcieć przekazać kupujący wraz ze składanym zamówieniem. Możliwość dodawania załączników włącza się w ustawieniach procesu składania zamówienia (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia) w polu Umożliwiaj dodanie załączników do zamówienia.

Nowa metoda płatności — PayPo: Kup teraz, zapłać za 30 dni

Od tej wersji w systemie WAPRO B2C/B2B/Hybrid można korzystać z płatności odroczonej PayPo. Pozwala ona użytkownikom odsunąć w czasie zapłatę za złożone w sklepie zamówienie. Doświadczenia sklepów korzystających z usługi pokazują, że po udostępnieniu tej opcji wzrasta wartość składanych zamówień i spada częstotliwość porzucania koszyków przed finalizacją zamówienia.

Adresy dostaw — wymuszanie pobierania danych adresowych dla odbiorów w punkcie

Ze względu na przepisy RODO, które zobowiązują do pobierania od klientów jedynie tych danych, które są niezbędne z punktu widzenia realizacji zamówienia, dla zamówień z odbiorem innym, niż wysyłka na określony adres (czyli np. Paczkomaty, odbiory w punkcie, odbiory osobiste), standardowo pobieranie tego adresu od klientów jest wyłączone. Jakkolwiek pozostawienie tego w tym kształcie jest nadal dobrą praktyką (nie tylko ze względu na RODO, ale także w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu zakupowego dla klientów), o tyle w przypadku niektórych sklepów pobieranie tego adresu może być z jakichś względów konieczne lub istotne. Stąd też w nowej wersji systemu oddajemy w Państwa ręce decyzję, jak system ma zachowywać się w takim przypadku, poprzez dodanie opcji konfiguracyjnej, sterującej tym zachowaniem. Wymuszanie pobierania adresu w przypadku odbioru zamówienia w punkcie można skonfigurować w ustawieniach procesu składania zamówienia (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia). Dodano tam opcję Wymuszaj pobieranie danych adresowych dla odbioru w punkcie. Domyślnie wymuszanie jest wyłączone i takie ustawienie rekomendujemy.

Obsługa zamówień dla klientów zagranicznych

Od nowej wersji możliwa jest obsługa zamówień składanych przed klientów zagranicznych, z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wprowadzono mechanizmy umożliwiające weryfikację, czy kontrahent o danym numerze identyfikacji podatkowej jest czynnym podatnikiem VAT na terytorium UE, oraz ustawianie stawki VAT 0% dla zamówień w walucie innej niż PLN dokonanych przez takiego kontrahenta.

Powiadomienie o nieprzeczytanych aktualnościach w sklepie

Od nowej wersji użytkownik może zobaczyć w sklepie powiadomienia o nieprzeczytanych aktualnościach oraz ich liczbie. Sposób prezentowania tych informacji konfiguruje się w Panelu administracyjnym w nowej sekcji ustawień sklepu (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Aktualności).

Wiadomości mailowe — informacja o wartości procentowej upustu przy pozycji zamówienia

Do powiadomień mailowych o zamówionych produktach dodano informację o wartości procentowej upustu. Jest ona widoczna przy pozycji zamówienia pod przekreśloną ceną wyjściową. Precyzję, z jaką ma być prezentowany upust, można skonfigurować w ustawieniach sprzedaży (Administracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż → Konfiguracja wyświetlania zaokrąglenia wartości procentowej rabatu).

Informacje o limicie kredytowym na karcie zamówienia

W Panelu administracyjnym na karcie zamówienia dodano nową sekcję: Dane finansowe kontrahenta. Są w niej prezentowane m.in. informacje o kwocie limitu kontrahenta oraz bieżącym saldzie. Nowy panel jest widoczny tylko dla kont, które mają włączone limity kupieckie.

Ograniczanie metod dostawy na podstawie kodu pocztowego

Nowa wersja wprowadza możliwość uzależnienia dostępności metod dostawy od kodu pocztowego odbiorcy. Dzięki temu można zdefiniować różne metody dostawy, o różnych kosztach transportu, w zależności od określonych regionów, np. województwa.

Podczas definiowania dostawy w module Metody dostawy w zakładce Kody pocztowe operator będzie mógł wprowadzić kod pocztowy (np. 20-607) lub wzorzec kodu pocztowego (np. 20-***, 20-1**) dla rejonu, w którym ma obowiązywać określona dostawa. Jeśli klient sklepu wybierze adres dostawy z kodem pocztowym, który nie pasuje do zdefiniowanych dla wybranej metody dostawy wzorców, nie będzie mógł złożyć zamówienia i zobaczy komunikat: Dla wybranego kodu pocztowego dostawa nie może być zrealizowana. Zmień dostawę.

Możliwość archiwizowania ofert

Od nowej wersji oferty dedykowane, których data ważności upłynęła, są automatycznie archiwizowane. Wybrana oferta może też zostać zarchiwizowana przez operatora przed upływem terminu ważności. Oferta archiwalna jest nieaktywna, użytkownik nie zobaczy jej w sklepie.

Raport zamówień / Raport wykorzystania kodów rabatowych / Raport ofert standardowych / Raport grup oddziałów – nowe kolumny

Raporty zyskały nowe kolumny, rozszerzające ich zakres informacyjny. Szczegóły w wykazie zmian w wersji PDF.

Nowy wykres z obszaru limitów kupieckich i konfiguracja wyświetlania wykresów

W nowej wersji dodaliśmy nowy wykres wyświetlający informacje o liczbie dni pozostałych do opłacenia najstarszej z nieopłaconych faktur. Wartość limitu pobierana jest z atrybutu systemowego Limit płatności ustawianego dla oddziału klienta. Wartość limitu liczona jest od daty wystawienia faktury.

Dodatkowo dodaliśmy możliwość konfiguracji, które z wykresów powinny być widoczne dla klientów. Widoczność każdego z wykresów może być ustalona indywidualnie. Można tego dokonać w ustawieniach sklepu (Administracja → Ustawienia sklepu → Limity kupieckie).

Cenniki: wyszukiwarka produktów

Na liście produktów w cennikach indywidualnych oraz grupowych (Sklep → Asortyment → Cenniki → zakładka Produkty) dodano wyszukiwarkę, za pomocą której można wyfiltrować produkty według wybranych kryteriów.

URL do produktów w plikach eksportowych

W module Eksport (Sklep → Integracje zewnętrzne → Eksport) umożliwiono wygenerowanie pliku XML zawierającego uniwersalny adres URL karty produktu w sklepie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie uniwersalnego linku do karty produktu bez dodatkowych informacji w URL-u — np. o ofercie lub magazynie. Jeżeli sklep działa w trybie otwartym, to pod takim linkiem klienci zobaczą kartę produktu. Jeśli sklep jest zamknięty, zobaczenie karty produktu będzie wymagało zalogowania.

Konta hybrydowe — domyślne role dla użytkowników anonimowych

Niezalogowanym użytkownikom, którzy dokonują zakupów w sklepach hybrydowych (łączących funkcjonalności sprzedaży B2B oraz detalicznej), przypisywane są automatycznie domyślne role. Dzięki temu można kontrolować zakres, w jakim niezalogowany użytkownik będzie widział asortyment sklepu i mógł korzystać z jego funkcjonalności.

Grupowanie ofert dedykowanych

Umożliwiono przypisywanie ofert dedykowanych do grup oraz prezentowanie ich w ten sposób na stronie sklepu. Podział ofert dedykowanych na grupy ułatwia ich przeglądanie w sytuacji, kiedy utworzonych ofert jest dużo. W module Oferty (Sklep → Asortyment → Oferty) dodano zakładkę Grupy ofert dedykowanych. Można tutaj utworzyć nowe grupy lub podejrzeć te już istniejące. Możliwe jest również ustawianie kolejności, w jakiej poszczególne oferty mają być wyświetlane w sklepie.

Atrybuty zamówienia — widoczność w koszyku

Wprowadzona została możliwość decydowania o tym, które atrybuty zamówienia mają być widoczne w koszyku. Dotychczas wszystkie aktywne atrybuty zamówienia były tam widoczne. Obecnie można wyłączyć wybrane atrybuty, takie jak np. data dostawy, jeżeli nie są one istotne dla zamawiającego.

Nowa wstawka systemowa — Pytanie o produkt

Dodana została nowa wstawka systemowa: zakładka Pytanie o produkt. (CMS → Edycja treści → Wstawki systemowe). Dzięki niej będzie można zmienić zawartość zakładki widocznej na karcie produktu według własnych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.