Ostatnia aktualizacja 8.70.0 systemu Wapro Mag – sprzedaż i magazyn udostępniła użytkownikom istotne zmiany w usłudze Businesslink.

Obsługa zamówień

System umożliwia aktualnie tworzenie i przesyłanie zamówień pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Scenariusz jest taki, że jeden kontrahent składa u siebie w systemie Zamówienie do dostawcy a drugi importuje za pośrednictwem usługi jako Zamówienie od odbiorcy.

Cała funkcjonalność jest analogiczna jak w przypadku faktur:

  1. System umożliwia automatyczne mapowanie pozycji wg X kryteriów z importowanych dokumentów
  2. Użytkownik może utworzyć nową pozycję w kartotece dla nie odnalezionych automatycznie towarów

Automatyczne przenoszenie dokumentów

Aktualizacja udostępnia użytkownikom także nowe parametry, które pozwolą szybciej obsługiwać zamówienia i dokumenty handlowe.

Jeśli użytkownik jest pewny danych, które wymienia ze swoim kontrahentem (dotyczy to głównie indeksów towarów). Może skorzystać z nowych parametrów:

  • „Automatyczny import zamówień z bufora” – umożliwia automatyczne przenoszenie zamówień z bufora do głównego rejestru zamówień po imporcie z usługi Businesslink
  • „Automatyczny import faktur z bufora” umożliwia automatyczne przenoszenie faktur z bufora do głównego rejestru dokumentów handlowych po imporcie z usługi Businesslink

Po aktywacji parametrów system od razu po poprawnej walidacji przeniesie zapisy bufora do głównego rejestru zamówień lub dokumentów handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.