W wersji 8.31.0 WAPRO Mag – systemu do obsługi magazynu i sprzedaży z pakietu WAPRO ERP wprowadzono nową możliwość jeśli chodzi o kwestie związane z automatycznym przeliczeniem cen zakupu podczas przyjęcia.

W definicji dokumentu magazynowego przychodu dla typu Zakup (dla własnego typu dokumentu) doszła nowa opcja Wyłącz przeliczanie cen przy dostawie. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że pomimo włączonego parametru w konfiguracji firmy (Administrator | Konfiguracja firmy | dokumenty magazynowe | przychodu | modyfikowanie cen przy dostawie na wartość Tylko zakup lub Zakupu i sprzedaży) system nie wykona przeliczenia cen.

Opcja przydatna jest jeśli ktoś ma własne dokumenty magazynowe używane np. do dekompletacji towarów, zakupionych w większych opakowaniach, jeśli nie chcemy aby wprowadzenie na stan takiego towaru spowodowało ustawienie nowej ceny zakupu wystarczy wyłączyć ten typ dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.