Wraz z wersjami 8.31.0 opublikowano nową wersję modułu Archiwizator baz danych WAPRO ERP, który dostarcza nową funkcjonalność a mianowicie pełna anonimizacja bazy danych.

Funkcja ta przydatna jest jeśli użytkownik potrzebuje przekazać innemu podmiotowi bazę danych celem wykonania na niej jakiejś operacji ale bez konieczności dostępu do oryginalnej postaci danych jakie posiada użytkownik.

Przykładami takimi może być:

  • przesłanie bazy do help desku WAPRO celem analizy błędu zgłoszonego przez użytkownika
  • przesłanie bazy do Partnera lub innego podmiotu celem wykonania i przetestowania dodatkowej funkcjonalności np. gniazd rozszerzeń czy innych indywidualnych funkcji, które nie wymagają wglądu w oryginalne dane a służą bardziej sprawdzeniu poprawności przygotowanego dedykowanego rozwiązania

Ważne!

Operacja Anonimizacji jest jednostronna czyli nie można po odtworzeniu takiego archiwum przywrócić pierwotnie zapisanych danych w bazie. W związku z powyższym opcja ta nie może być stosowana do normalnego archiwizowania danych produkcyjnych celem ich ewentualnego odtworzenia w przyszłości w razie awarii!

Druga istotna sprawa jest taka, że proces anonimizacji uwzględni tylko te programy, których struktury w bazie zostały zaktualizowane do wersji 8.31.0 w przypadku kiedy użytkownik na wspólnej bazie danych ma np. WAPRO Mag 8.31.0 i nieużywanego WAPRO Kaper w wersji np. 8.20.0 to dane programu WAPRO Kaper nie będą zanonimizowane ponieważ logika tego programu zatrzymała się na tamtej wersji.

Proces ten polega na tym, że archiwizator wykonuje najpierw techniczne archiwum bazy danych i odtwarza je na tym samym serwerze pod inną nazwą. Następnie anonimizacja wykonywana jest na tej właśnie kopii po czym robione jest archiwum z tej dodatkowej bazy. Finalnie kopia tej bazy jest usuwana z serwera. Proces taki wynika właśnie z faktu, że proces ten jest jednokierunkowy. Minus oczywiście jest taki, że potrzeba około 2.5 razy tyle dodatkowego miejsca na dysku co zajmuje pierwotna baza, którą chcemy zanonimizować.

Sam proces jest bardzo prosty wystarczy w oknie archiwizatora zaznaczyć opcję RODO – anonimizacja danych.

WAPRO ERP Anonimizacja bazy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *