W ostatniej wersji WAPRO Mag, została dodana nowa opcja związana z operacjami dodatkowymi i aspektem bezpieczeństwa w zakresie posługiwania się loginem i hasłem do serwera baz danych.

Można obecnie zaznaczyć aby podczas operacji dodatkowej typu moduł wykonywalny system w ciągu danych, które są przekazywane do modułu (z których wie, gdzie ma się połączyć i jak) nie będą przekazywane dane dotyczące użytkownika i hasła dostępowego.

Obecnie przekazywany zestaw danych to serwer,bazy,login, hasło po zaznaczeniu opcji Nie przekazuj użytkownika SQL w parametrach połączenia do bazy danych po tej operacji ciąg połączenia ma dalej tablicę 4 elementową ale jej 3 i 4 element są puste, więc programista musi obsłużyć to po swojej stronie aby przejść albo na uwierzytelnianie Windows albo podać login i hasło, który ma inny zestaw uprawnień niż login bazowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *