Ukazały się nowe wersje programów WAPRO JPK, Fakir i Kaper. Główny cel tych wersji to umożliwienie biurom rachunkowym procesu scalania plików JPK w przypadku kiedy…