W systemie magazynowo handlowym WAPRO Mag istnieje możliwość ustawiania wg jakiego algorytmu mają być pobierane towary z kolejnych dostaw. Ustawienie takie może być zrealizowane globalnie (w ustawieniach firmy) lub zdefiniowane per artykuł.

Ustawienia globalne mają dwa algorytmy dostępne FIFO oraz LIFO, jeśli chodzi natomiast o ustawienie per artykuł można zdefiniować algorytmy:

  • FIFO
  • LIFO
  • data ważności, FIFO
  • data ważności, LIFO
  • nr serii, data ważności FIFO
  • nr serii, data ważności LIFO

W przypadku wartości łączonej np. data ważności, FIFO algorytm najpierw próbuje pobrać z dostawy wg daty ważności, jeśli jest kilka dostaw z taką samą datą ważności to zadziała drugie podstawowe kryterium czyli algorytm FIFO.

Analogicznie sytuacja ma miejsce przy 3 parametrach np. nr serii, data ważności i FIFO/LIFO.

Ustawienie globalne realizowane jest przez parametr dostępny w Administrator | Konfiguracja firmy | dokumenty magazynowe | rozchodu | Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego.

Jeśli chodzi o ustawienie per towar dostępne jest w edycji towaru w zakładce 3) Definicje, intrastat w opcji Zasada zdejmowania ze stanu magazynu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *