W systemie magazynowo handlowym WAPRO Mag istnieje możliwość ustawiania wg jakiego algorytmu mają być pobierane towary z kolejnych dostaw. Ustawienie takie może być zrealizowane globalnie…