Zawieszanie paragonów to jedna z funkcji, która ma na celu ułatwienie użytkownikowi sytuację kiedy ma np. ograniczone uprawnienia a klient przy kasie chwilowo zawiesza zakup.

Do tej pory rozwiązaniem były 2 metody:

  • zapisanie paragonu a potem jego edycja (tu może być brak uprawnień do edycji lub ścisła kontrola rozliczeń)
  • anulowanie całego paragonu i potem jego ponowne wystawienie

Obydwie metody mają swoje wady, aby je zniwelować powstała funkcja zawieszania paragonów dostępna jedynie na oknie sprzedaży detalicznej tzw. koszyku.

Aby z niej skorzystać należy w oknie sprzedaży detalicznej kliknąć prawym przyciskiem myszy na liście pozycji i wybrać opcję Panel zawieszonych lub skrót Shift + W. Pojawi się panel po prawej stronie (jeśli już był widoczny np. z klawiaturą to pojawi się jako dodatkowa zakładka. W zakładce widać wszystkie zawieszone paragony.

WAPRO Mag zawieszone paragony

Na dole tej zakładki znajdują się 2 opcje:

  • Zawieś edytowany – zawiesza bieżący stan dokumentu
  • Przełącz na… – przywraca pozycje z wybranego z listy zawieszonego paragonu

Dzięki temu jeśli użytkownik przy kasie stwierdzi, że czegoś zapomniał i wróci na sklep możemy obsłużyć kolejnego klienta z kolejki bez ponownego wystawiania dokumentu.

Zawieszone paragony widoczne są jako edytowane dokumenty na liście dokumentów handlowych z numerem <auto>.

Kolor czerwony oznacza, że dokument edytowany jest przez bieżącego użytkownika a niebieski, że przez innego.

Po wybraniu opcji Pokaż na dokumencie, w jego nagłówku pojawia się informacja, kto go edytuje.

WAPRO Mag podgląd dokumentu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.