WAPRO Analizy to aplikacja pakietu WAPRO ERP, która umożliwia analizowanie danych z aplikacji pakietu WAPRO ERP w tym WAPRO Mag, WAPRO Fakir, WAPRO Gang, WAPRO Aukcje.

Dane analizowane są albo w formie kostek OLAP albo w formie widoków analitycznych. Kostki OLAP mają to do siebie, że po pierwsze przetwarzają wstępnie dane (nie są one czasu rzeczywistego tylko na moment wygenerowania analizy) zaletą tego jest fakt, że dane przetwarzane są dużo szybciej. Drugą zaletą to uruchamianie dodatkowych funkcjonalności, które technologia OLAP nam dostarcza.

Takim elementem są wskaźniki KPI (z ang. Key Performance Indicator) – umożliwiają one analizowanie danych zastanych w odniesieniu do pewnych wskaźników. Dla przykładu WAPRO Analizy w wariancie Prestiż zawierają kilka przykładowych wskaźników, ale użytkownik może także stworzyć własne.

Definicja wskaźników dostępna jest w menu Administracja | KPI wskaźników jest kilka weźmy dla przykładu wskaźnik Sprzedaż ilość – KPI. Nazwa określa jak na liście nazywać się będzie finalna kolumna, Przynależność do grupy określa w jakich grupach analiz będzie wskaźnik widoczny. Jest to ściśle powiązane z miarami (kolumnami) z jakich obliczenia korzystają.

Poniżej znajdują się sekcje, które wpływają na obliczenia wskaźnika KPI – Wartość formuła – to wartość jaka będzie porównywana, w tym przypadku wykorzystywane są dodatkowe funkcje języka MDX, które pozwalają szybko wykonywać obliczenia właśnie w kostkach wielowymiarowych OLAP. W uproszczeniu ta formuła poniżej wykonuje obliczenie w stylu „weź bieżącą komórkę, znajdź jej odpowiednik w kolumnie ILOŚĆ ale z poprzedniego okresu (roku)”.

Następnie WARTOŚĆ odnoszona jest do formuły CEL – ta formuła z kolei, mówi to co WARTOŚĆ tylko jeszcze wykonuje obliczenie razy 1.15 czyli zakłada 15% wzrost i funkcją ROUND zaokrągla wynik do 4 miejsc po przecinku dla lepszej czytelności.

Status ma za zadanie zwrócić wartość -1|0|1 – czyli jeśli wartość jest < od celu to -1 jeśli wartość = cel to 0 a jeśli wartość > celu to 1 czyli jeśli przekroczyliśmy zakładany cel to jest dobrze jeśli ta sama wartość to neutralnie a jak poniżej to źle.

Trend robi podobne założenie jest Status ale bardziej szczegółowo bo zakłada bliższe obliczenia czyli dzieli odpowiednie wartości i zakłada, że pomimo że jest < 1 ale >= 0.98 to i tak tendencja jest wzrostowa.

WAPRO Analizy Lista wskaźników KPI

Ta utworzone wskaźniki można umieścić na tabeli przestawnej dzięki czemu wszystkie powyższe obliczenia zostaną odpowiednio zwizualizowane.

Ważne że do poprawnego działania funkcji ParallelPeriod użytej we wskaźnikach KPI należy umieszczać hierarchę Data a nie jej podpoziomy typu ROK czy Miesiąc.

Jak widać na poniższych przykładowych danych można zaobserować, że w niektórych miesiącach cel nie został osiągnięty co zostało zasygnalizowane czerwonym kółkiem oraz wskaźnikiem trendu jako strzałka skierowana do dołu. Dzięki temu szybko można wyciągnąć anomalie i wykryć spadki zakładanych celów.

 

WAPRO Analizy Lista wskaźników KPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.