Przez ostatnie lata bardzo popularnym zagadnieniem w zakresie wystawiania faktur była potrzeba zwiększania/zmniejszania wartości dokumentu o zadaną kwotę.

Do tej pory realizowane to było przez bezpłatny dodatek umieszczany na tzw. plikowni przez producenta WAPRO Mag czy rozdzielnik kosztów pozwalał on na wprowadzenie sztucznej pozycji do dokumentu, do której użytkownik wprowadzał cenę a następnie po uruchomieniu procedury system rozbijał proporcjonalnie co do wartości daną kwotę na resztę pozycji.

W wersji 8.21.2 WAPRO Mag funkcja została zawarta natywnie jako operacje dodatkowe dostępne na poziomie dokumentu handlowego.

Aby uruchomić funkcję należy zaznaczyć pozycje na liście do których ma zostać doliczony koszt a następnie z operacji dodatkowych wybrać odpowiednią operację w zależności od kierunku dodatniego lub ujemnego.

Zwiekszanie-zmniejszanie pozycji

Po wybraniu pojawi się okno, gdzie można wpisać kwotę a po jej wpisaniu i zatwierdzeniu nastąpi doliczenie/odliczenie jej od zaznaczonych pozycji.

Zwiekszanie-zmniejszanie pozycji2

Mamy nadzieję, że od teraz korzystanie z funkcji będzie jeszcze szybsze i wygodniejsze, tym bardziej, że nowa wersja nie ma ograniczeń np. ze względu na dokumenty walutowe lub krajowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.