W WAPRO Mag użytkownik może określić dla kontrahenta limit kupiecki, limit może być kwotowy lub kwotowy lub/i dni po terminie dla przeterminowanych należności.

Dane dotyczące limitów użytkownik może ustawić w edycji kontrahenta na zakładce 2) Dane handlowe – po włączeniu opcji w trakcie wystawiania dokumentów system kontroluje wartości limitu i może zablokować użytkownikowi sprzedaż.

Ważny jest fakt, że w wersji WAPRO Mag 8.21.2 wprowadzono możliwość włączenia opcji kontrolowania limitu płatnika a nie kontrahenta. Funkcja szczególnie istotna była dla użytkowników, którzy wystawiają dokumenty WZ przez dany okres a potem fakturowane. Problem jest tu taki, że dokumenty magazynowe wystawiane są na kontrahenta a ten nie ma limitu bo nie płaci za towar, dopiero po X czasu robiona jest faktura zbiorcza na płatnika, który ma ustawiony limit i widoczny jest w rozrachunkach.

W konsekwencji użytkownik może wydać towar firmie, która ma przekroczony limit i nie jest o tym informowany.

Aby uwzględnić limit na płatnika należy przestawić parametr firmy Administrator | Konfiguracja firmy | Dokumenty magazynowe | rozchodu | Uwzględniaj w limicie kupieckim kontrahenta lub płatnika.

Dodatkowo można włączyć w parametrach zamówień aby limity były weryfikowane już na etapie tworzenia zamówień.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.