W WAPRO Mag od wariantu biznes użytkownik może przypisywać uprawnienia użytkownikom. W zasadzie uprawnienia przypisujemy grupom ponieważ uprawnieniami zarządzamy na poziomie grupy a nie użytkownika. Implikuje to oczywiście konieczność przypisywania X użytkowników do danej grupy w celu ustawienia tych samych uprawnień.

Uprawnienia nadajemy w menu Administrator | Użytkownicy i grupy | 2) Grupy | Po wybraniu grupy opcja Uprawnienia domyślnie użytkownik ma zapisany status pełnego dostępu, jeśli jednak zmienimy na Dostęp warunkowy uaktywni się drzewo uprawnień i można szczegółowo nadać uprawnienia.

Poza podstawowym pełnym dostępem lub brakiem dostępu można skorzystać z opcji Dostęp warunkowy, która umożliwia niską granulację dostępów.

Dla przykładu, jeśli w drzewie uprawnień wybierzesz Magazyn | Dokumenty magazynowe | Oglądanie po lewej stronie drzewa pojawią się dodatkowe opcje:

  • Dostęp tylko do dokumentów wystawionych przez siebie – pozwala ograniczać oglądanie tylko do swoich zapisów
  • Dostęp w magazynach z opcjami Dostęp | Brak dostępu | Dostęp warunkowy – to umożliwia nadanie uprawnień na poziomie wybranych magazynów

Jeśli teraz wybierzemy na liście jakiś magazyn i ponownie wskażemy opcję Dostęp warunkowy to pod spodem pojawi się lista typów dokumentów, która w ramach tego magazynu dla użytkownika ma być dostępna. Na tym poziomie do dyspozycji jest już tylko Dostęp lub brak dostępu.

WAPRO Mag uprawnienia warunkowe

Ważne jest abyś zawsze zastanowił się nad podziałem uprawnień logicznie, chodzi o to aby uprawnienia były klarowne i wynikały z jakiejś logiki a nie bezmyślnego przydzielania/odbierania uprawnień, które w konsekwencji prowadzą tylko do chaosu.

Pamiętaj, że ograniczenie uprawnień ma kilka swoich zalet:

  • chroni użytkownika przed popełnieniem błędu
  • odbiera mu w menu część opcji, więc nowi użytkownicy mnie gubią się w systemie bo nie wchodzą w opcje, w których nie mają nic do wykonania
  • chronisz swoje dane przed niepowołanym dostępem i być może narażeniem siebie na skutek utraty danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *