W programie magazynowo-sprzedażowym WAPRO Mag istnieje możliwość podpinania zdjęć do towarów, które następnie mogą być wykorzystywane w bieżącej pracy z programem np.

  1. Podgląd zdjęcia w trakcie sprzedaży
  2. Wysyłanie zdjęcia do platformy e-commerce WAPRO B2C/B2B
  3. Wysyłanie zdjęć do aukcji Allegro przez program WAPRO Aukcje do obsługi aukcji Allegro

Program umożliwia przechowywanie zdjęć na dysku (zazwyczaj lokalizacja sieciowa) oraz w bazie danych. Aby program WAPRO Aukcje lub integrator do WAPRO B2C\B2B potrafił wysłać zdjęcia to muszą one być zapisane w bazie danych.

Jaka jest lokalizacja pliku decyduje parametr konfiguracyjny firmy w sekcji artykułów (jeśli podana jest ścieżka to zapis jest na dysku, jeśli nie ma to jest to baza danych). Drugi parametr do zdjęć to maksymalny rozmiar zdjęcia jeśli chcemy go ograniczyć.

Należy pamiętać, że program przypisuje zdjęcia do towarów po indeksie katalogowym. Wynika to z faktu, że firma może mieć wiele magazynów, które są synchronizowane właśnie po indeksie katalogowym (jest on unikatowy w ramach magazynu) i dzięki temu jedno zdjęcie skojarzone może być z X wystąpieniami tego samego towaru w różnych magazynach.

Program umożliwia szybkie eksportowanie zdjęć z bazy na dysk oraz import z dysku do bazy. Opcje dostępne są z poziomu kartoteki towarowej pod prawym klawiszem myszy w grupie Zdjęcia.

Zdjęcia zapisywane na dysku mają następującą strukturę:

\\Srv01\Shared\Zdjecia\

Kat001\

Plik1.jpg

Plik1.jpg

Plik2.jpg

Kat002\

Plik1a.jpg

Kat003\

Plik3.jpg

Każdy towar ma założony swój katalog odpowiadający indeksowi opakowanemu w nawias kwadratowy [Kat001] a w środku są już wybrane zdjęcia.

Jeśli chcemy wykonać import zdjęć do bazy to należy właśnie odwzorować taką strukturę na dysku. Inna opcja to ręczny import bezpośrednio do bazy (tabela ARTYKUL_BLOB) już dedykowaną logiką poprzez skrypty lub napisaną aplikację. Taka dedykowana logika umożliwia import bez tworzenia dodatkowych struktur można np. opisać powiązania zdjęć w pliku CSV/Excel i podczas importu to analizować.

Obecnie obsługiwany format podstawowy to JPG, ale w najbliższym czasie w wersji 8.40.0 zostanie dodana obsługa dodatkowych formatów m.in. PNG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *