W programie handlowym WAPRO Mag dostępne są tzw. funkcje na hasło. Rolą tych funkcji jest wykonanie jakiejś operacji w systemie ale tylko przez użytkownika, który otrzymał uprawnienia do wykonania takiej operacji i posiada hasło.

Obecnie takimi funkcjami są:

  • Stornowanie na Sprzedaży detalicznej
  • Blokowanie sprzedaży dla kontrahenta

Omówię całość na przykładzie drugiej funkcji.

Aby w ogóle obsługiwać ten mechanizm należy go włączyć w konfiguracji firmy Administrator | Konfiguracja firmy | Blokady w systemie | Funkcje dostępne na hasło = Tak

WAPRO Mag WF-Mag Funkcje na hasło

Następnie należy ustawić hasło i przypisać użytkowników do danej funkcji. W tym celu należy otworzyć Administrator | Użytkownicy i grupy | 3) Funkcje dostępne na hasło (należy to zrobić na koncie administratora)

W oknie funkcji należy wskazać funkcję i za pomocą opcji Zmień hasło należy ustawić hasło dla funkcji. Kolejny etap to przypisanie użytkowników za pomocą opcji Przypisz użytkownika.

WAPRO Mag WF-Mag Funkcje na hasło

Od teraz jeśli dany kontrahent ma ustawioną blokadę na limit przeterminowanych należności w trakcie sprzedaży jeśli użytkownik ma dostęp do takiej funkcji system może poprosić o wpisanie hasła. Jeśli się ono zgadza to jednorazowo taka blokada jest pomijana, jeśli nie to wtedy działa standardowy mechanizm blokady.

WAPRO Mag WF-Mag Funkcje na hasło

Mechanizm pozwala uelastycznić blokady systemu i np. kierownikom sklepu autoryzować jednorazowe potrzeby obejścia blokad w sposób w pełni kontrolowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *