Użytkownik w WAPRO Mag do dyspozycji ma możliwość tworzenia globalnego kalendarza, na którym pracują wszyscy użytkownicy, lub kalendarze indywidualne (mogą być też współdzielone przez kilku pracowników).

Domyślnie system pracuje w w kalendarzu globalnym, aby utworzyć kalendarze indywidualne wystarczy w menu Kartoteki wybrać opcje Kalendarze CRM a następnie utworzyć nowy kalendarz opcją Dodaj.

WAPRO Mag kalendarze CRM

Należy wpisać nazwę kalendarza oraz opcjonalnie wybrać kolor aby łatwiej identyfikować zadania na liście.

Po zdefiniowaniu kalendarzy należy przypisać je do użytkownika systemu. Robimy to jednak nie z opcji Użytkownicy tylko z opcji Pracownicy, gdzie następuje przypisanie technicznego użytkownika (loginu) systemu do zapisu z kartoteki pracownika, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o użytkowniku.

Wybieramy zatem kolejno Kartoteki | Pracownicy | Popraw | 3) CRM

WAPRO Mag kalendarze CRM

Po zapisaniu wystarczy, że otworzymy kalendarz zadań (CRM | Kalendarz) a następnie po wybraniu widoku Tydzień oraz zaznaczeniu opcji Wiele kolumn, można obserwować rozkład zadań pracowników w ujęciu tygodniowym.

WAPRO Mag kalendarze CRM

Dzięki takiej prezentacji danych zdecydowanie lepiej można kontrolować zadania pracowników i planować ich prace.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *