Użytkownik po rozpoczęciu pracy z programem WAPRO Mag powinien zastanowić się nad polityką aktualizacji cen sprzedaży. System może aktualizować je automatycznie podczas zmiany ceny zakupu wg określonego algorytmu. W praktyce wygląda to tak, że jeśli użytkownik zezwolił na taką aktualizację poprzez parametr konfiguracyjny firmy (Administrator | Konfiguracja firmy | Dokumenty magazynowe | przychodu | Modyfikowanie cen przy dostawie = Zakupu i sprzedaży) po zmianie ceny zakupu w wyniku dostawy nastąpi obliczenie nowej ceny sprzedaży.

Za to jakim algorytmem obliczane będą ceny odpowiada parametr konfiguracji firmy (Administrator | Konfiguracja firmy | artykuły | Przeliczanie cen sprzedaży względem zakupu). Wartość ceny sprzedaży powoduje, że po zmianie ceny zakupu przeliczona zostanie Cena sprzedaży na nową z uwzględnieniem narzutu i marży jaka obecnie jest zdefiniowana na towarze. Pozwala to zachować stały narzut i marżę a dostosować cenę sprzedaży. W przypadku wybrania opcji Narzuty i marże, system przeliczy narzut i marżę a pozostawi cenę sprzedaży na tym samym poziomie.

W praktyce sprowadza się to do podjęcia decyzji czy zawsze zarabiamy na takiej samej marży czy raz mniej a raz więcej ale klient ma stałą cenę.

Często nie zrozumianą funkcją przez użytkownika jest lista rozwijalna w oknie edycji towaru umieszczona na zakładce 2) Jednostki i ceny. Często użytkownicy myślą, że można to zmienić per towar i zapisać. Niestety ta funkcja działa jako kalkulator w trakcie edycji towaru czyli zmieniam to ustawienie, następnie zmieniam cenę zakupu i system wie jak dla tej edycji ma wyliczyć nową cenę. Po zapisaniu wartość parametru wróci do ustawienia z konfiguracji firmy.

Przeliczanie cen WAPRO Mag

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.