Aktywność użytkowników to moduł dostępny od wariantu biznes, pozwala na uzyskanie informacji jakie operacje użytkownicy wykonywali w systemie.

Konfiguracja

W trakcie zakładania lub edycji użytkownika system umożliwia wskazanie jakie operacje mają być zalogowane. W tym celu na oknie edycji użytkownika (Administrator | Użytkownicy i grupy | 1) Użytkownicy | Popraw | 2) Zapisy o aktywności) można wskazać co chcemy zapisywać. Domyślnie są to wszystkie operacje czyli Dodawanie, modyfikacja i usuwanie.

WAPRO Mag aktywność użytkowników

Po wykonaniu tej operacji system rozpoczyna logowanie operacji wykonywanych przez użytkownika. Można je przejrzeć w menu Administrator | Aktywność użytkowników.

Aktywność użytkowników przegląd

Okno modułu jest dosyć czytelne, po lewej stronie znajduje się lista wszystkich użytkowników w systemie, po prawej znajduje się rejestr operacji. Na górnej belce jest pasek filtrów a na dole pasek operacyjny.

Wybierając okno filtrów F8 można wybrać jaki rodzaj operacji nas interesuje do analizy danych.

WAPRO Mag aktywność użytkowników

W module trafiają dodatkowo zapisy o eksportach danych do Excela czy w nowej wersji przedrukowaniu faktury na paragon.

Moduł pozwala stosunkowo szybko wyłapać np. dlaczego w rejestrze dokumentów brakuje jakiegoś dokumentu lub coś się nie zgadza z zestawieniem przygotowanym kilka dni wcześniej.

Kilka wersji temu dodaliśmy także w operacjach dodatkowych opcję Wykonane zmiany. Nakłada ona od razu filtr na obiekt, który wybraliśmy na liście np. uruchomienie tego na wybranej fakturze wyfiltruje wszystkie zmiany tej faktury.

Comments

  1. A co w przypadku jeżeli posiadam wersję Biznes, jestem administratorem ale przy wybraniu użytkownika i kliknięciu popraw nie mam zakładki zapisy o aktywności? Chciałbym je wyłączyć bo najwięcej rekordów w mojej bazie ma tabela aktywność_użytkownika a ni jak nie ma w/w zakładki w programie przy użytkowniku.

    1. Faktycznie, moduł jakiś czas temu był udostępniany w niższych wariantach i w tym miejscu nie zostało to uwzględnione. Dodamy w kolejnej wersji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *