Aktywność użytkowników to moduł dostępny od wariantu biznes, pozwala na uzyskanie informacji jakie operacje użytkownicy wykonywali w systemie. Konfiguracja W trakcie zakładania lub edycji użytkownika…