W dniu 07.02.2019 r. opublikowana została nowa wersja systemu do obsługi środków trwałych WAPRO Best o numerze 8.40.2. Nowa wersja wprowadza szereg zmian i nowości:

Limit amortyzacji samochodów osobowych – zgodnie ze znowelizowanym art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podniesiony został limit amortyzacji samochodów osobowych do 150 000 PLN.

Kartoteka „Limity amortyzacji podatkowej samochodów osobowych” – w programie dodana została kartoteka limitów amortyzacji podatkowej samochodów osobowych, w której zapisywane są okres oraz kwota powyższego limitu. Program będzie stosował powyższy limit dla środków trwałych oznaczonych parametrem, jako samochód osobowy, jeżeli jego wartość początkowa przekracza w danym okresie powyższy limit.

Okno kartoteki składnika majątku:

W zakładce Amortyzacja pod. dodana została nowa opcja o nazwie Samochód osobowy.

W zakładce Amortyzacja pod., po zaznaczeniu opcji Samochód osobowy, po prawej stronie pola Aktualna kwota nieamortyzowana pojawi się przycisk Kwota nieamortyzowana oznaczony ikonką – . W polu po lewej stronie, po jej naliczeniu, wyświetlana jest aktualna kwota nieamortyzowana (w wybranym roku obrotowym) natomiast po przyciśnięciu opisanego wyżej przycisku, wyświetlona zostanie formatka z historią zmian tej kwoty.

Koszty podatkowe sprzedaży samochodu osobowego – dostosowano sposób naliczania kosztów podatkowych sprzedawanego samochodu osobowego do znowelizowanych ustaw podatkowych.

Częściowa sprzedaż / likwidacja środka trwałego (bilansowa) – dodana została możliwość naliczenia zmniejszenia wartości początkowej oraz dotychczasowych umorzeń po w/w. operacji, zgodnie z KSR-11.

Wzorce księgowania – do definicji kwot dodane zostały trzy nowe pozycje:

Planowany odpis bilansowy;

Planowany odpis podatkowy;

Nadwyżka – różnica pomiędzy planowanym odpisem bilansowym a podatkowym;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.