W ostatniej wersji WAPRO Aukcje 8.21.2 dodałem możliwość uruchomienia usługi systemowej, która będzie realizowała synchronizację pomiędzy bazą WAPRO Aukcje a usługą Allegro Web API.

Czym jest usługa?

Usługa to nie jako program uruchamiany wraz z systemem operacyjnym bez względu na to czy użytkownik się zaloguje do systemu czy nie. Umożliwia to realizację pewnych zadań przez tą usługę nawet wtedy kiedy program WAPRO Aukcje nie jest uruchomiony. Do tej pory można było włączyć automatyczną synchronizację w tle co X minut, ale tylko wtedy kiedy działał program.

Wprowadzenie usługi rozwiązuje ten problem, wystarczy włączyć usługę na serwerze, który jest uruchomiony cały czas i program sam w tle będzie pobierał dane.

Usługa synchronizacji dostępna jest w wariancie od 3000 produktów i więcej.

Uruchomienie usługi

Aby uruchomić usługę należy po zalogowaniu uruchomić WAPRO Aukcje | Konfiguracja | Synchronizacja | Zakładka Usługa Synchronizacji a następnie opcja Zarządzaj usługą.

WAPRO Aukcje allegro

Po uruchomieniu pojawi się okno WAPRO Konfigurator Usług (wymaga potwierdzenia podniesienia uprawnień w mechzmie User Account Control (UAC)).

Jeśli w systemie nie wykryto wcześniej, żadnej usługi aplikacja od razu zaproponuje dodanie nowej usługi.

WAPRO Aukcje allegro

System proponuje domyślnie nazwę techniczną usługi jako WAPROAukcje – oraz zapisuje połączenia do pliku Polaczenia.xml.

Umożliwia to zapisanie wielu połączeń dzięki czemu usługa będzie mogła synchronizować wiele baz jeśli użytkownik pracuje na kilku bazach.

Po wybraniu Utwórz usługę, aplikacja utworzy usługę w systemie i uruchomi ją natychmiast. Wszystkie działające usługi dotyczące aukcji widoczne są w konfiguratorze co umożliwia podgląd z poziomu aplikacji bez uruchamiania przystawki systemowej zarządzania usługami.

WAPRO Aukcje allegro

 

Domyślnie interwal synchronizacji to 15 minut i zapisanu jest w pliku konfiguracji, który ma następującą strukturę. Usługa tworzona jest w trybie automatycznego uruchamiania i działa na koncie systemowym.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<POLACZENIA>
<CZAS_OCZEKIWANIA>15</CZAS_OCZEKIWANIA>
<POLACZENIE UWIERZYTELNIANIE="SQL" BAZA="ALLEGRO_TEST2" SERWER="(local)"/>
</POLACZENIA>

Jeśli użytkownik chce zmienić interwał lub dodać nową baze do synchronizacji może to zmienić poprzez edycję pliku np. w notatniku do postaci

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<POLACZENIA>
<CZAS_OCZEKIWANIA>10</CZAS_OCZEKIWANIA>
<POLACZENIE UWIERZYTELNIANIE="SQL" BAZA="ALLEGRO_TEST2" SERWER="(local)"/>
<POLACZENIE UWIERZYTELNIANIE="SQL" BAZA="WAPRO" SERWER="(local)"/>
</POLACZENIA>

Minimalny iterwał to 5 minut, jeśli użytkownik wpiszę mniej niż 5 minut system i tak przywróci wartość 5 minut. Aby wprowadzone zmiany w pliku odniosły skutek, należy zatrzymać usługę i uruchomić ją ponownie.

Zapisywanie informacji o stanie działania usługi 

Usługa raportuje swój stan działania w 2 miejscach. Jeśli następuje synchronizacja danych to użytkownik widzi te informacje bezpośrednio w programie w zakładce synchronizacja.

Informacje techniczne dotyczące usługi dostępne są w dzienniku zdarzeń systemu Windows. Można je odczytać poprzez wybranie kolejno:

Prawy przycisk myszy na opcji Mój komputer/komputer w menu po lewej stronie opcja Podgląd zdarzeń | Dzienniki systemu Windows | Aplikacja w menu poprawej należy wybrać opcję

Filtruj bieżący dziennik… a następnie w liście Źródła zdarzeń wybierz WAPRO Aukcje usługa. Lista będzie zawierała tylko informacje dotyczące usługi wraz ze szczegółami jej działania.

WAPRO Aukcje allegro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *