Jak wspominałem w poprzednim wpisie, utworzone analizy (zarówno analizy OLAP jak i widoki analityczne) mogą być publikowane do innych programów a konkretnie do WAPRO Mag oraz WAPRO Fakir.

Operacja jest bardzo prosta do wykonania wystarczy, że użytkownik na liście wybierze interesującą go analizę a następnie w menu wstążki wybierze opcję Publikuj.

Pojawi się okno publikacji, w którym użytkownik może określić do jakiego programu będzie publikowana dana analiza, czy aplikacja nadrzędna (WAPRO Mag, Fakir) mają w momencie jej uruchamia przekazywać filtr aplikacji czyli użytkownik nie jako będzie wykonywał analizę tylko w tym kontekście, który widzi w aplikacji nadrzędnej. Ostatni element jaki trzeba wybrać to w jakim miejscu analiza ma się pojawić w aplikacji nadrzędnej. W naszym przypadku analiza będzie widoczna w menu Raporty / Stany i obroty magazynowe / Wydruki.

WAPRO Analizy publikowanie analiz WAPRO Mag

Po zapisaniu można uruchomić program nadrzędny jeśli nie jest uruchomiony i wybrać ten kontekst wywołania, który wybraliśmy w trakcie publikacji.

Uruchamianie opublikowanej analizy

Po wybraniu analizy pojawi się okno WAPRO Analizy ale tylko w widoku przeglądania danych bez możliwości konfiguracji pozostałych elementów.

WAPRO Analizy przegląd analizy

Jeśli zachodzi taka potrzeba można ograniczyć dostęp do tej analizy dla wybranych grup użytkowników. W tym celu należy w WAPRO Mag uruchomić Administrator | Raporty. Po wybraniu analizy i opcji Popraw w zakładce Uprawnienia można przypisać lub odebrać uprawnienia danej grupie użytkowników.

WAPRO Analaizy uprawnienia raportów

Od tego momentu analiza jest szybko dostępna w aplikacji nadrzędnej bez konieczności jej uruchamiania z drugiego programu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.